En levende kystsone for alle

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Under overskriften ”En levende kystsone for alle” redegjør gruppeleder i Røyken Høyre for verdiene som ligger i å ha en bærekraftig forvaltning av kystsonen i kommunen. Det er lett å være enig i at Røyken har en flott kystlinje både langs Oslofjorden og langs Drammensfjorden, og at kommunen gir seg selv et godt verktøy for forvaltning av denne ressursen gjennom å vedta en kommunedelplan for Kystsonen. Det er også lett å være enig i at en god forvaltning av arealene i kystsonen vil kunne gi muligheter for økt aktivitet og rekreasjon for de som bor i kommunen.

Røyken Høyre er opptatt av at planvedtaket sikrer allmennheten god tilgang til Kystsonen og hindrer privatisering av den, det er heller ikke vanskelig å være enig i at det er et gode ved planvedtaket.

Det som overrasker er at det virker som om Røyken Høyre i liten grad har forståelse for at deler av strandsonen allerede er privatisert, og at det bor mennesker i de områdene Røyken Høyre ønsker å tilrettelegge for allmennheten.

Røyken Høyre gjør et poeng av at de har fått gode tilbakemeldinger både fra Fylkesmannen og fra lag og foreninger på den valgte traseen for kyststien. Det de unnlater å si noe om er at Røyken kommune, tidligere har tapt saken de anla mot beboerne i Grundvik, både i Tingretten og i Lagmannsretten, fordi beboerne etter 10 års prøveperiode ikke ønsket å ha kyststien gjennom gårdplassene sine.

Når Røyken Høyre beskriver at en reguleringsplan er et viktig plangrep som sikrer allmennheten fri ferdsel langs kysten, er ikke det, hele sannheten. Det Røyken Høyre unnlater å si noe om er at kommunen må ekspropriere det arealet som vil medgå til Kyststien over de eiendommene hvor de ikke får noen avtale med grunneiere. Velger kommunene å tiltvinge seg eiendomsretten vil den måtte erstatte verdiforringelse på de berørte eiendommene samt, betale en ulempeerstatning til den enkelte oppsitter, noe som mest sannsynlig vil koste kommunen mange millioner kroner.

Selve ekspropriasjonssaken med skjønn anslås til å kunne koste kommunen ca kr. 500.000,- per oppsitter i hver rettsinnstans. Dette er fellesskapets midler som kunne vært benyttet til å ruste opp og ivareta de friarealene befolkningen i Røyken kommune allerede har tilgang til.

Lagmannsretten bemerket i sin dom i 2008 at det finnes alternative ruter hvor det enkelt kan etableres en kyststi som går rundt de berørte eiendommene. Noe Fremskrittspartiet tok høyde for da de i 2009 ba om at det i et fremtidig reguleringsarbeid måtte utredes alternative traseer.

Vi som bor i strandsonen får sette vår lit til at politikerne i fremtidig behandling av kyststitraseen holder fast ved at det skal utredes alternativer til den traseen som er merket av i plankartet, slik at kystsonen blir et godt sted å være også for oss som bor der


Aage Bartnes

Bebeoer i kystsonen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags