Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Trond Høvik om fellesnemda

Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sitt leserinnlegg tirsdag 6. februar retter Trond Høvik søkelys mot fellesnemnda. Han mener bl.a. at det kan virke som om arbeidet fellesnemnda gjør er unntatt offentlighet og at kommunestyrene er fratatt sin myndighet. Som representanter fra Hurum i fellesnemnda ønsker vi å komme med tilsvar og informere om fellesnemndas arbeid og mandat.

Les også: Nye Asker - Informasjonstorget vet ingen ting

Visjon og intensjon

Vår oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å bygge «nye» Asker kommune. Dette inkluderer bl.a. forberedende arbeid med økonomiplan, arealplanlegging og budsjett for det første driftsåret etter kommunesammenslåing. Nemnda har også ansvar for å utarbeide forslag til visjon, verdier og symboler i tillegg til politisk organisering av den nye kommunen.

Les også: Fellesnemnd for Viken fylkeskommune er etablert

Til grunn for fellesnemndas arbeid ligger intensjonsavtalen som ble underskrevet av de tre kommunene i juni 2016 etter vedtak i de tre kommunestyrene.

I intensjonsavtalen ble det enighet om å ha tre representanter fra hver kommune. Det vil si at vi er likt representert, selv om både Asker og Røyken er forholdsvis mye større når det gjelder antall innbyggere enn det Hurum er. Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted er viktige prinsipper for samarbeidet mellom kommunene.

Prosjektrådmann

Fellesnemnda fikk i intensjonsavtalen mandat til å ansette prosjektrådmann for kommunesammenslåingen og rådmann for nye Asker. Det var viktig å få på plass en rådmann raskt, da sammenslåingsprosessen er krevende og trenger et godt lederskap.

Les også: Hvordan jobber Arbeiderpartiet med nye Asker?

Det er to år til vi blir en ny kommune, men det er mye arbeid fram til 2020. Ansettelsen av rådmann ble gjort etter en grundig prosess med intervjuer og bistand fra en ekstern rådgiver og med et endelig vedtak i de tre kommunestyrene. I dag sitter alle de tre rådmennene i prosjektstyret, noe vi ser på som verdifullt.

Arbeidet med å bygge den nye kommunen er organisert med en rekke delprosjekter. 73 lokalpolitikere fra alle partier, i alle de tre kommunene, er involvert i arbeidet med 17 forskjellige grupper og utvalg. Ingen andre kommuner i Norge har så langt vært i nærheten av en slik bred involvering i prosessen.

Informasjon og åpenhet er viktig

Nærdemokratiske ordninger er et tema som opptar alle oss politikere, og et av utvalgene som jobber med kommunesammenslåing omhandler nettopp politisk organisering og nærdemokratiske ordninger. Utvalget skal presentere sitt resultat allerede før sommeren, men det er det nye kommunestyret som endelig skal vedta den politiske organiseringen etter valget i 2019.

Informasjon og åpenhet er viktige i denne prosessen. Allerede dagen etter at vedtaket om sammenslåingen ble fattet i juni 2016, ble det opprettet en egen nettside for nye Asker: nyeasker.no. Alle de tre kommunene har en godt synlig link til nyeasker.no på sine respektive nettsider.

På nyeasker.no finner man både sakspapirer, møtekalender, informasjon om fellesnemndas arbeid og andre viktige dokumenter.

Vi har også et eget magasin, Asker 2020, som blir sendt ut til alle innbyggere i de tre kommunene flere ganger i året. Magasinet har som mål å informere om sammenslåingsprosessen og bidra til å bygge en plattform for felles kultur- og identitetsbygging.

Servicetorgene er også godt informert om fellesnemndas arbeid og den nye kommunen, og vet hvor innbyggerne kan finne viktig informasjon.

Undertegnede vet at vi har en stor jobb foran oss, og vi er ydmyke i rollen som representanter i fellesnemnda for Hurum kommune. Dette er et nybrottsarbeid, og vi setter pris på alle tilbakemeldinger, også de negative.

Vi har stor tro på dette prosjektet, og vi mener at vi bygger en ny kommune til beste for både samfunn, innbyggere, ansatte og næringsliv i nye Asker.

Kommentarer til denne saken