Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan jobber Arbeiderpartiet med nye Asker?

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samtidig med at vi er travelt opptatt med å påvirke politikken i våre «gamle» kommuner, sitter Arbeiderpartiets gruppeledere fra Hurum, Røyken og Asker sammen i fellesnemda for vår nye kommune.

Jobber oss fram til enighet

Fellesnemda er satt sammen av tre folkevalgte fra hver kommune, og vi fra Arbeiderpartiet er ydmyke overfor den store oppgaven vi har påtatt oss. Det som kanskje er mest utfordrende for oss som politikere, er at fellesnemda skal jobbe seg frem til enighet, etter det såkalte konsensusprinsippet.

Les også: – Viktig at opposisjonen fikk plassen

Alle i fellesnemda er enige i at det er fornuftig å jobbe slik for å komme frem til det beste resultatet. Vi har jobbet slik siden forhandlingene om sammenslåing, og intensjonsavtalen som nye Asker bygger på, er utviklet i tråd med dette.

Likevel er det jo slik at våre tanker og verdier preges av at vi tilhører Arbeiderpartiet. Det er også viktig å ta med seg inn i utviklingen av den nye kommunen. Det er et ønske om å ta med seg det som er verdifullt og bra fra de tre kommunene, samtidig som man bygger noe nytt.

Les også: – Vi har blitt utsatt for et blått kupp

Arbeiderpartiets grunnverdier som fellesskapsløsninger, arbeid og bolig er godt å ha med seg.

Arealmessig stort

Vår nye kommune blir stor i utstrekning arealmessig. De fleste bor likevel i og rundt lokale sentra. Det gjør disse stedene viktige i utviklingen av kommunen. Stedene har identitet og kultur som må tas vare på, blant annet gjennom aktiv satsing på idretts- og kulturarrangement.

Les også: – Så fint det er her!

Avstanden til Rådhuset, i Asker sentrum, blir også lengre for noen. Da blir det viktig at vi skaper ordninger som gir lokalområdene en stemme inn i kommunen, slik at alle gis en plass i fellesskapet.

Vår nye kommune har en bredt sammensatt befolkning. Det er en stor oppgave å gi like gode levevilkår for både eldre og unge. Det betyr mye å ha nærhet til de kommunale tjenestene, for eksempel gjennom en god balanse mellom elektronisk og fysisk tilgjengelighet.

Les også: – Politikernes habilitet må vurderes nøye

Der hvor det er best for barnefamilien i tidsklemma å kunne søke barnehage på nett, vil andre kanskje helst møte en saksbehandler ansikt til ansikt. Å ha mulighet til det siste uten å måtte reise langt, blir derfor viktig. Vi tror likevel at hvert enkelt menneske i nye Asker kommune vil merke liten forskjell i dagliglivet etter sammenslåingen 1.1.2020.

Alle vil fortsatt bo i, og føle tilhørighet til sitt lokalmiljø; nærbutikken, legekontoret, skolen og omsorgssenteret vil fortsatt ligge der de gjør også etter denne datoen.

Bolig og jobb innenfor kommunen

Arbeid er et viktig bidrag inn i felleskapet, og derfor viktig for utviklingen av den nye kommunen. Vi ønsker oss en kommune hvor innbyggerne kan bo og jobbe innenfor kommunen. For å få til dette, må vi være lydhøre overfor næringslivets behov og ønsker, og legge til rette for fortsatt vekst og nyetableringer. Og, vi må ha transportløsninger som er gode både for næringslivet og for de som skal jobbe der.

Vi trenger flere og bedre busslinjer på tvers i kommunen, vi må sikre fornuftig utvikling av veiene, og vi må utvikle fjordene som transportårer. For å snu pendlerstrømmen inn til Oslo, må vi gjøre det attraktivt å jobbe her.

Å ha en aktiv boligstrategi er viktig for Arbeiderpartiet. Vi mener at dette er av for stor betydning for en kommune i vekst til å overlates til markedet. Kommunen må ta aktiv del i utviklingen, gjennom å bruke sin makt som reguleringsmyndighet, og bruke sine tomtereserver fornuftig.

Vi må være modige nok til å tenke nytt for å stoppe stigende boligpriser.

Nærhet til kommunens tjenestetilbud, nærhet mellom jobb og bolig, nærhet til våre flotte friluftsområder, og nærhet til kommunens folkevalgte. Dette er blant mye annet vi ønsker oss for de som skal bo i nye Asker.

Børre Pettersen, Ivar Granum og Marianne Riis, Grupperledere i Røyken, Hurum og Asker Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken