Gå til sidens hovedinnhold

Hva er et lokalsamfunn?

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT - STATKRAFT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forbindelse med forberedelsene til etableringen av Nye Asker har et underutvalg under den såkalte Fellesnemnda nå lagt fram sitt forslag til politisk organisering av Asker kommune. Underutvalget har også som del av sitt mandat presentert forslag til en ordning med nærdemokrati i den nye kommunen.

Underutvalgets leder, Kari Sofie Bjørnsen, skrev om dette forslaget i Budstikka fredag 29. juni. Her har hun fulgt den tradisjonelle politiker- oppskriften. Innlegget er generelt og overordnet, uten detaljer og problematisering av sentrale tema.

Les også: Politisk organisering, nærdemokrati og innbyggertorg i Asker 2020

Hva kjennetegner et lokalsamfunn?

Som interesserte innbyggere i det som skal bli den nye kommunen vil vi her trekke frem noen sentrale spørsmål som Bjørnsen ikke har omtalt.

Først av alt må vi spørre oss og politikerne: Hva er et lokalsamfunn, hva skal kjennetegne et slikt område i nye Asker kommune, hvilke kriterier skal ligge til grunn for å betegne et område for et lokalsamfunn?

Les også: Ditt bidrag er viktig

Spørsmålet reise fordi Underutvalget har foreslått å opprette 3- tre- lokalsamfunnsutvalg (LSU) i den nye sammenslåtte kommunen. Disse skal prøves ut over en periode på 2 år med en etterfølgende evaluering. Det sier seg nærmest selv at da blir det ett LSU i hver av de nåværende kommunene.

Vi synes det er helt unaturlig og problematisk å kalle hver av kommunene i dag for et lokalsamfunn. Dem er det mange av i både Hurum, Røyken og Asker.

les også: Nye Asker - den største av kommunesammenslåingene

Ingen nytekning

Med 3 LSU blir det jo bare en videreføring av dagens politiske struktur. Det blir ingen nyskapning i dette, ingen fremtidsrettet og dristig satsing på engasjement og nærdemokratisk medvirkning fra innbyggerne. Det er nettopp slike vyer Bjørnsen fortalte om i heftet Asker 2020 som nylig er utdelt til alle innbyggere.

Nei, Bjørnsen, 3 LSU er ikke nytenkning som du skrev om i heftet! Det er sementering av bestående ordning. Lokalsamfunnene vi burde hatt ligger i Tofte, Sætre, Åros, Hyggen, Spikkestad, Røyken sentrum, Vollen, Heggedal, Borgen, Holmen, Asker sentrum.

Neste spørsmål må bli, hvordan skal ett LSU etter to år kunne evaluere ordningen og si noe om hvordan et reelt LSU i et reelt lokalsamfunn bør fungere? De 3 LSU får et altfor stort og folkerikt område å håndtere til å kunne gi tilstrekkelige gode innspill til utforming av fremtidens LSU.

Dessuten Bjørnson, du skriver ikke noe konkret om sammensetning og mandat for LSU. Dette er helt avgjørende viktige elementer i prøveordningen. Plassen her tillater ikke grundige argumenter fra vår side.

Tilpasset budsjett

Men, ganske kort: trygt innenfor Kommunelovens bestemmelser og med respekt for det representative demokratiet bør hvert LSU bestå av 3 til 5 politikere som er vararepresentanter til det nye Kommunestyret.

Disse får begrenset delegert beslutningsmyndighet i lokale spørsmål, f.eks. når det gjelder håndtering av det frivillige arbeidet i lokalområdet, egnete folkehelsespørsmål i utvidet betydning av begrepet, natur- og friluftsaktiviteter.

Et tilpasset budsjett følger med. LSU bør få en gruppe med interesserte innbyggere fra lokalområdet som rådgivere, premissleverandører og samtalepartnere som støtte for sitt arbeid. Administrativ støtte hentes i Innbyggertorg, Nærmiljøsental eller Velforening på stedet.

At Underutvalget foreslår bare 3 LSU har nok sin rot i kostnadsaspektet. Det blir mindre budsjettbelastning å sette i gang 3 enn f. eks 7 som lenge var et aktuelt tall i Underutvalgets drøftinger.

Det kan vanskelig tenkes at prøveperioden på 2 år ender med å « skrote» hele ordningen med LSU. Den vil komme, og den må bestå og utvikles videre. Nå er det opp til Fellesnemnda og det nye Kommunestyret å vise om man mener noe med nytenkning, dristighet og fremsynthet i denne saken. Ikke sant, rådmann Bjerke?

Kommentarer til denne saken