Kommunereformen

Jeg har jobbet godt sammen med Børre Pettersen som leder for det største opposisjonspartiet gjennom alle år som folkevalgt i Røyken. Derfor synes jeg det er leit og skuffende å oppleve at han driver med populisme og uansvarlig retorikk i sitt innlegg om kommunereform.

Over streken

Han mer enn antyder at Høyres gruppeleder og jeg ikke er til å stole på når det gjelder å forsvare interessene til innbyggerne i forhandlingene med Asker og Hurum. Med all respekt, Pettersen – her går du over streken.

Forhandlingsutvalget som du, Håvard Vestgren og jeg sitter i, har bare en oppgave, og det er å fremforhandle et best mulig resultat på vegne av Røyken, uavhengig av partitilhørighet eller personlige oppfatninger. Jeg trodde at vi sto sammen om denne oppgaven, men jeg tok visst feil.

Åpenhet og respekt

Jeg kan forsikre innbyggerne våre at møtene mellom representantene i forhandlingsutvalgene Røyken, Asker og Hurum preges av høy grad av tillit, konstruktivt arbeid, åpenhet og respekt for hverandres utgangspunkt og ståsted.

Jeg opplever også representantene fra de ikke-borgerlige partier i de andre kommunene som veldig konstruktive og saklige, uansett om det er snakk om Ap eller Senterpartiet. Kanskje Pettersen bør ta seg en prat med partifellene i nabokommunene for å komme ut av det destruktive, spekulative hjørnet han har malt seg inn i?

Les også: Kommunereform – for hvem?

Skremselsbilde

Pettersen tegner et destruktivt skremselsbilde av hele prosessen: hemmelig Høyre-prosjekt med hemmelige motiver, privatisering av tjenesteproduksjon, mistenkeliggjøring av nabokommunen Asker som egentlig vil oss vondt. For noe sludder! Jeg vil avvise den type skremselspropaganda på det sterkeste.

Røyken kan på en rekke områder være tjent med å slå seg sammen med andre. Særlig på krevende tjenesteområder i rask endring, som helse og eldreomsorg, men også tekniske tjenester er det mye å hente på å få større fagmiljøer i kommuneadministrasjonen.

I tillegg kan vi stå sterkere i store saker som areal- og stedsutvikling, samferdsel og kollektivtransport og utvikling av lokalt næringsliv. Når Pettersen hevder at dette kun henger sammen med regionreformen, snakker han mot bedre viten. Dagens kollektiv- og samferdselsproblemer i Røyken taler for seg, de er et resultat av at vi står utenfor Akershus, utenfor Ruter, utenfor muligheten til å bli hørt.

Asker

Asker har ingen interesse i å «sluke» Røyken. De er opptatt av de samme verdiene som oss, nemlig skånsom utvikling av eksisterende tettsteder, å bevare de grønne lungene og bygdesamfunnene våre og å styrke innbyggernes innflytelse over kommunens utvikling gjennom nærdemokratiordninger.

Det Pettersen dessuten underslår, er det faktum at Røyken kan havne i alvorlig skvis hvis vi velger å stå alene. Små kommuner kan ende opp med å bli tvangssammenslått av Stortinget når det endelige kommunekartet tegnes av de nasjonale folkevalgte i 2017.

I regionen rundt stor-Oslo er mange kommuner i gang med å slå seg sammen til større enheter. Tror Pettersen virkelig at Røyken står sterkere alene da? Jeg tror ikke det. Jeg er heller ikke redd naboene våre. De gir uttrykk for at de vil bli sterkere og danne en felles enhet sammen med oss for å skaffe oss mer gehør overfor hovedstaden og store nabokommuner som Bærum i saker som angår infrastruktur, samferdsel og arealbruk.

Les også: Hurum, Røyken og Asker - skape noe nytt sammen

La meg avslutte med et sitat fra Asker-ordfører Lene Conradi som jeg for øvrig er helt enig i: «Jeg tror den nye kommunen vil ha tilstrekkelig kompetanse til å møte samfunnsutviklingens utfordringer, sikre god balanse mellom vekst og vern, legge gode rammer for bærekraftig næringsutvikling og sikre vern av vår fantastiske natur og kulturlandskap.»

Rebekka Borsch

Gruppeleder Røyken Venstre