Gå til sidens hovedinnhold

Angående hytter og kildesortering i Hurum

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bjørn Svendsen stiller i Røyken og Hurums Avis onsdag spørsmål til kildesortering for hytter i Hurum . Han er stort sett fornøyd med tjenestene fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), men etterlyser muligheter for å kildesortere plastemballasje samt en bedre ordning for å kaste glass- og metallemballasje.

Han mener at tilbudet for å levere glass- og metallemballasje er blitt dårligere etter at returpunktene ble lagt ned.

Tilbud for husholdninger

Returpunktene var opprinnelig et tilbud for husholdninger, som brukere av hyttene også kunne benytte seg av. På returpunktet kunne innbyggerne levere både plastemballasje og glass-/metallemballasje. Da vi gikk over til henteordning for glass og metall fra husstandene (vi startet med innsamling av plastemballasje hjemme for noen år siden), ble returpunktene fjernet. På Hurumhalvøya var det 6 returpunkter.

Disse er erstattet med 10 containere for glass og metall for hyttene. Oversikt over plassering av containere ligger på våre hjemmesider rfd.no.

Hytterenovasjon

Ved hyttene henter vi matavfall, restavfall og papiravfall. Plastemballasje kan samles opp og tas med på gjenvinningsstasjonen neste gang man allikevel skal dit, eller kastes i restavfallet. Glass- og metallemballasje leveres i de utsatte containerne. Innskriveren etterlyser beholderen som stod ved Joker på Filtvet.

Denne beholderen ble vi dessverre nødt til å fjerne på grunn av klager. Beholderen er flyttet til Bjørnstadstubben ved Helsesenteret.

Feil beholder

Svendsen har sendt med bilde av en beholder for glass og metall fra sitt hytteområde i Ramsvik. Vi har imidlertid ikke denne type beholdere for glass og metall til hyttene. Beholderen på bildet er for husholdningsrenovasjon. Dersom den står plassert sammen med andre beholdere inne på et hyttefelt, er den enten feilaktig satt ut av oss, eller den er blitt flyttet fra en eiendom med husholdningsrenovasjon.

Vi beklager ulempen som har oppstått på grunn av den feilplasserte beholderen, og vil så fort det lar seg gjøre fjerne beholderen fra hytteområdet.

Kildesortering

Drammensregionen var tidlig ute med kildesortering av avfall, også fra hyttene. Da vi startet, ble det gjort et stort informasjonsarbeid for å få innbyggere og hytteeiere til å være med på den dugnaden for miljøet som kildesortering er. Nå ser vi en endring; folk vil gjerne sortere mer og etterlyser bedre tilbud, og det er bra! Vi holder nå på å kartlegge hvordan avfallsordningen skal være for hyttene i framtida.

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse ved å gå fra hytte til hytte for å få bedre kunnskap om hva hytteeierne er fornøyde med, og hva de mener bør bli bedre. Omtrent ti prosent av hytteeierne er blitt intervjuet. I tillegg undersøker vi om kapasiteten er riktig, måler mengder og gjennomfører sorteringsanalyser.

Svendsen er ikke alene – tilbakemeldingene så langt tyder på at de fleste ønsker tilbud om å sortere mer.

Dette er innspill vi vil ta med oss i vurderingen av fremtidig avfallsordning for hyttene. Takk for at du og andre hytteeiere kildesorterer! Da får vi inn gode råvarer som kan bli til noe nytt.

Marianne Holen

Kommunikasjonssjef, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)

Kommentarer til denne saken