Gå til sidens hovedinnhold

Presisering vedrørende skilt- og merkeprosjektet i Hurum

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viser til Trond Røeds tilsvar til AP og H i Røyken og Hurums avis 18.september, vedrørende drift av skiløyper. Røed hevder at administrasjonen har brukt opp 400 000 av 500 000 tilskuddskroner som var avsatt til skilt- og merkeprosjekt i marka.

Påstanden er feil og rådmannen vil derfor oppklare fakta i saken.

Historikken for dette prosjektet er slik: Kommunestyret vedtok ved behandling av budsjett for 2016 å avsette 200 000,- i tilskudd til Hurum turistforening til rydding av nye løyper i marka.

Turistforeningen konkluderte med at de ikke var i stand til å ta imot midlene, da det er en stor administrativ jobb å tilrettelegge for nye løyper. Formannskapet vedtok derfor senere å omdisponere 100 000,- av midlene til innkjøp av konsulenttjenester. De øvrige 100 000,- fikk turistforeningen for å gjøre konkrete utbedringer av løypenettet, disse ble utbetalt i august 2017.

Samarbeid med Kultur- og idrett

Kultur og idrett fikk oppdraget med å bistå turistforeningen med avtaler og søke om tilskudd til samarbeidsprosjekt mellom kommunen og turistforeningen - Skilt- og merkeprosjekt i marka i 2017.

Det er planlagt bl.a. å sette ut ca 250 skilt i marka mellom Grytnes, Filtvet, Storsand og Semsporten. Prosjektet er omfattende og har en estimert kostnad på 1 175 000,-, inkludert dugnad.

Finansiert med 750 000,- i dugnadsinnsats fra turistforeningen (utsetting av skilt), 106 250,- som bidrag fra kommunen, samt 318 750 i tilskudd fra Buskerud fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. I tillegg kommer innkjøp av konsulenttjenester ved kulturkontoret på 100 000,-.

Midlene fra kommunen og fylket, til sammen 425 000,-, kan kun benyttes til innkjøp av materiell: skilt, informasjonskart, stolper, turkort og kart, ikke til administrasjon avprosjektet.

Manglet grunneieravtaler

Konsulenten har arbeidet med å få på plass nødvendige grunneieravtaler for skilt- og merkeprosjektet, samt gjøre forberedende arbeid for skiltbestilling. Gjennom prosjektet kom det fram at turistforeningen manglet en del grunneieravtaler for løypekjøring og arbeidet ble mer omfattende enn vi trodde på forhånd. (Løypekjøring er regulert gjennom lov om motorferdsel i utmark, og krever tillatelse både fra kommunen og grunneier.)

Arbeidet med tilrettelegging er omtrent halvveis. De 100 000,- som var avsatt til prosjektkonsulent er brukt opp, og formannskapet er varslet om at prosjektet må legges på is frem til nye midler, ca. 150 000,-, tilføres.

Pengene som skal benyttes til skilt og annet materiell ihht. skilt og merkeprosjektet, ca. 425 000,- er fremdeles ikke benyttet, de står på konto hos hhv kommunen og fylket.

Kommentarer til denne saken