Kommunestyret i Hurum gjorde et historisk vedtak tirsdag 11. desember da vi vedtok Hurum kommunes aller siste budsjett for det siste året i Hurums historie. Det neste budsjettet som skal vedtas blir for Asker kommune for 2020.

Sorknes: Et stramt men godt budsjett - Granum: Historisk fellesbudsjett fra Ap og Høyre 

Høyre og Ap i samarbeid

I tillegg er det også historisk at Høyre og AP i Hurum har samarbeidet om og blitt enige om et felles budsjett.

Budsjettet for Hurum er stramt og med lite handlingsrom. Men det er gode grunner for at dette handlingsrommet er lite. Det er bl.a. fordi vi har turt å satse på vekst og utvikling i kommunen vår. Det ligger inne midler til investeringsprosjekter i et omfang og en størrelsesorden som vi aldri før har sett i Hurum.

På Tofte er barneskolen ny og bygget for behovet framover, ny flerbrukshall er nettopp åpnet og biblioteket er moderne og nyrenovert. Ikke minst har vi vedtatt å bygge flunkende ny og moderne brannstasjon sentralt på Tofte.

På Filtvet har vi fått et moderne og godt tilbud med helsestasjon og kompetansesenter og snart settes spaden i jorden for Hurums største investering noensinne, nemlig et nytt, moderne, miljø- og klimariktig helse- og omsorgsbygg.

Og ikke minst står det nå ferdig ny parkeringsplass i Filtvet sentrum. Det blir en stor forbedring når neste sommer kommer.

Sætre

På Sætre har vi fått sikret deler av strandsonen med bystranda og Malerhjemmet. Denne helgen åpnet handlegata i sentrum og nye beboere og innbyggere er i ferd med å flytte inn i urbane nye leiligheter. Dette prosjektet har vært et stort infrastrukturløft for kommunen.

Kommunalt vann til Storsand står på trappene og VIVA jobber med langsiktige løsninger for vann- og avløpshåndtering for kommunen.

Sætre skole er nok dessverre den lovnaden som det fortsatt tar litt tid å få gjennomført. Her er det bl.a. forhold rundt sikkerhetssonene til Chemring som det tar lengre tid å få avklart enn vi hadde regnet med.

Derfor vedtar vi nå i budsjettet at plassbehovet til skolen må løses nå og paviljonger må settes opp for å sørge for gode arbeidsforhold på skolen, inntil vi har funnet den permanente løsningen for en framtidig Sætre skole.

Helse og omsorg

Innenfor det spillerommet vi har for neste års budsjett har rådmannen funnet rom for å styrke driftsbudsjettet til helse- og omsorg med 5 mill. kr. I tillegg har Høyre og AP funnet å kunne prioritere midler til å opprette kjøkkenassistentstilling på både Klokkarstua og Filtvet helsetun.

Dette mener vi er en veldig god løsning for å kunne frigjøre helsefaglige ressurser og flere varme hender til nødvendige helsefaglige oppgaver.

En annen ting som vi har funnet midler til, som vi tror kan ha en stor positiv effekt, er midler til å drifte Åpen Hall for barn på 5.–7. trinn og Multisport i Hurum. Dette er tilbud som idretten i Hurum brenner for å starte opp og som Røyken og Asker har veldig god erfaring med.

Det er et stort behov for et gratis uorganisert aktivitetstilbud for barn. Dette er et godt lavterskeltilbud for alle. Spesielt Multisport som er et gratis tilbud til aktivisering av barn med utfordringer som gjør at de ikke kan delta i organisert idrett som andre barn fordi de har utfordringer f.eks. med å følge regler, vente på tur og stå i kø.

Kommunen bidrar med driftsmidlene som går til lønninger til ungdom som ansettes som aktivitører i tilbudet. På den måten kan vi også tilby ungdom en jobb.

Kirken

Også kirken har vi klart å finne ekstra driftsmidler til på en halv mill. i året de neste årene. Dette håper vi vil rette opp i kirkens driftsunderskudd og gi tilstrekkelige midler til drift i årene framover.

Hurumhistoriens siste budsjett er stramt men godt og inneholder mange viktige investeringer for framtiden inn i ny kommune.

Fylkesordførere tror på en raskere fergeløsning med ekstra penger