Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år - hvordan kan vi politikere i Hurum bidra?

Line JOhansen, nestleder i Hurum Høyre. Foto: Hurum kommune

Line JOhansen, nestleder i Hurum Høyre. Foto: Hurum kommune

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Akkurat nå er det et nytt lovforslag til behandling som vil innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Dersom lovforslaget blir vedtatt blir dette innført fra 1. januar 2017.

Høyre har stått sterkt i bresjen for aktivitetsplikt. Og det er fordi vi bryr oss. Regjeringen ønsker å styrke den enkeltes mulighet for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Man ser at de kommuner som allerede benytter muligheten innenfor gjeldende regelverk til å stille vilkår om aktivitet, kan vise til gode resultater, og da særlig for unge sosialhjelpsmottakere.

Partiene Arbeiderpartiet og SV har av grunner jeg ikke helt forstår valgt å være imot innføring av aktivitetsplikt for de under 30 år. I avisene har man kunne lese uttalelser som «meningsløs symbolpolitikk som ikke vil føre sosialhjelpsmottakere raskere over i meningsfull aktivitet», «Nav må få bruke penger og ressurser på dem som trenger det mest, ikke på en blind aktivitetsplikt for alle».

Individuell vurdering

Høyre mener at alle kommuner skal stille vilkår om aktivitet, med mindre tungtveiende grunner taler imot. Det er ikke slik at det skal være en blind aktivitetsplikt for alle. Det skal være en individuell vurdering av hvilke aktiviteter som er hensiktsmessig for den enkelte og som styrker personens muligheter for å få arbeid. Det holder ikke å si at aktiviteten for eksempel skal være å møte på NAV-kontoret hver morgen for å søke jobb, og det skal gjelde alle – det vil være en blind aktivitetsplikt. Og dette er et viktig punkt.

Det betyr at kommunen må ha alternativer. Her stilles det ikke bare krav til den enkelte stønadsmottaker, men også det lokale NAV-kontoret. Som politiker må jeg være med å bidra til å legge til rette for at NAV Hurum kan tilby gode og meningsfulle aktiviteter for de stønadsmottakere som blir omfattet av aktivitetsplikten.

Aktivitetsplikten kan være knyttet til kommunale tiltak, men kan også være i samarbeid med tiltaksleverandør, frivillige organisasjoner, utdanningssituasjoner eller andre. Så hvis jeg har forstått det riktig så er det helt innenfor å være kreativ!

Vi må kunne stille krav til NAV

For meg er det helt avgjørende at aktiviteten er meningsfull og på sikt vil bidra til at deltakeren kommer over i arbeid eller utdanning. Det betyr at vi også må stille krav til NAV – ikke bare stønadsmottaker. NAV Hurum har selvfølgelig noe av dette på plass allerede i dag, men vi bør kreve av NAV at de har dialog og inngår samarbeid med Hurum Kommune som den største arbeidsgiveren i kommunen, Jobbhuset som tiltaksleverandør, frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv, og utdanningsinstitusjoner.

Kommunale tiltak

Så har jeg drodlet litt rundt hva disse aktivitetene kan være når det gjelder kommunale tiltak. Jeg har mange forslag – både gode og sikkert også mindre gode, men alle er etter min mening gjennomførbare.

Servering av mat til de eldre på helseinstitusjonene, følgesvenn for eldre som skal på legebesøk, besøksvenn, følge eldre i helseinstitusjoner ut på tur, flyktningguide, assistent SFO, høytlesning for eldre, drift av kafeteria på Filtvet Helsetun, enkelt vedlikehold og oppussing av kommunale boliger, rydding og merking av kyststien, assistent fritidsklubb, assistent servicetorg, vert på turistkontor, utføre oppdrag for frivillighetssentralen, og slik kan jeg fortsette… I tillegg kommer alt vi kan få til i samarbeid med Jobbhuset, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

Det er så uendelig mange muligheter! Og ja, jeg hører motargumentene. Ja det er et godt forslag, men…. det koster penger, vi har ikke ressurser, det er vanskelig å organisere, vi klarer ikke å følge opp, vi har ikke lokaler osv. Men vet dere hva? Dette får vi til hvis vi vil. Det handler om å være løsningsorientert, se muligheter, være kreativ, samarbeide på tvers, og et ønske om en bedre fremtid for våre unge sosialstønadsmottakere.

Hvis vi nå bretter opp ermene og slår oss sammen så kan vi gi disse unge et kjempeflott tilbud som på sikt skal ta de ut i jobb, eller motivere de til videre utdanning. Og for de som ikke er i noen av de to kategoriene - en mer meningsfull hverdag hvor de får muligheten til å mestre og være med i et sosialt fellesskap. Og hva så hvis dette koster litt penger?

Vi har blitt gitt en mulighet til å være med gjøre en forskjell i ungdoms liv og hverdag, og hjelpe de videre på veien ut i arbeid og utdanning. Er ikke det verdt pengene? Jeg synes det. Vi må ikke glemme hva målet er - Styrke den enkeltes mulighet for å komme i arbeid og bli selvforsørget.

Line Johansen

Nestleder Hurum Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken