Rottefella flytter ut av Hurum, og begrunner beslutningen med avsidesliggenhet og tilgjengelighet.

Hurum ligger for avsides til

Det er prekært for Hurum at vi ikke mister våre store, gode bedrifter, og at vi ikke vurderes bort som lokasjon for nye virksomheter. At begrunnelsen for at Hurum vurderes bort er at vi er for avsidesliggende og har for dårlige veier og kommunikasjon, gjør at vi må jobbe enda hardere med å løse dette problemet.

Avsidesliggenheten vår gjør det vanskelig for Hurum å vokse og blomstre, og gjør at vi må jobbe hardere for å lykkes.

Vi er nødt til å intensivere arbeidet med å beholde bedrifter som er her, og som kunne tenke seg å flytte hit! Når vår beliggenhet og våre veier hindrer dette, må vi ta affære!

Les også: - Alle vil ha bro men ingen vil ha konsekvensene

En voksende region

Hurum ligger ikke langt unna egentlig - vi er jo plassert veldig sentralt i en voksende region - det er bare så alt for krøkkete å komme seg hit.

Det er veldig flott med de bedriftene og arbeidsplassene som har kommet hit de siste årene, men alt for mange velger oss også bort.

Les også: Utbygger må betale milliongebyr

Vi må kjempe hardere for å få utbedret veiene og kollektivtilbud ut hit, ikke bare inn til Oslo men også over fjordene, så vi korter pendletid og letter varetransporten.

Vi må markedsføre oss bedre og bredere, mot nye innbyggere, mot bedrifter og næringsliv, kollektivselskapene, og mot de som skal beslutte samferdsel og utbygging. Og vi markedsføre oss proaktivt - med det potensialet for vekst kommunen har, folketallet og behovet vi har grunnlag og sannsynlighet for å få, når forholdene ligger til rette for det.

Dårlige veier og lite med bussforbindelser

Når vi markedsfører oss med innbyggertall og behov som er nå, blir vi ikke interessante nok dessverre. Buss-selskapene prioriterer oss ikke, vi er ikke prioritert for veiutbygging, vi havner i periferien for fergeprosjektet, vi har for liten tyngde i regionale vurderinger, osv. Sammenslåingen med Asker bil nok hjelpe en del på dette, men vi er nødt til å jobbe hardere nå, med en gang. Ellers må vi revurdere hva vi bør satse på og hvilken linje vi skal stake ut fremover.

Les også: Lytter til frustrerte bilister

Kjøp en markedsføringspakke fra en kjent og stor aktør, som kan lage en virkningsfull kampanje og proft prospekt som profilerer Hurum med alle dets muligheter; 

vår supre beliggenhet tett på Oslo og sentralt i en meget voksende region, vår flotte natur og lange kystlinje, våre muligheter for nyetablering, innovasjon og satsning innen områder som energi for grønt virke, og ikke minst all den flinke kompetansen vi har og kan få.

Vi må gjøre oss attraktive

Vi må gjøre oss kjent, og vi må gjøre oss attraktive. Ikke på grunnlag av hvor vakker vi er nå, men av hvor vakker vi kan bli. Dette må gjøres raskt. Ellers seiler båten fra oss.

Denne pakken må vi bruke for hva det er verdt. Vi trenger å fri til Ruter og de andre selskapene, så de ser et potensiale til å satse. Vi må fri til de interkommunale selskapene vi er avhengig av. Vi må legge til rette for at folk ønsker å flytte hit, med arbeidsplasser i bedrifter som vil etablere seg her.

 Vi trenger turisme og besøkende til vår utmerkede kultur og vår vakre natur, og skape nye opplevelser som frister bredt.

Nå skal vi snart bli ett med Røyken og Asker, og det jobbes iherdig med alle aspektene det innebærer, men vi må ikke glemme å stå på for vår del av den nye kommunen også. Mye av utfordringene nevnt over gjelder i stor grad også for Røyken og Asker, og vi må fortsette arbeidet med dem etter sammenslutningen også.

En kommunebuss

Vi har et akutt problem i Hurum nå, og det er å frakte våre unge rundt i kommunen, og de som har arbeidsplass her. Elever sliter med å komme seg på skolen, de unge må kjøres til aktiviteter og venner, folk kommer seg ikke på jobb her eller utenfor kommunen.

Et strakstiltak som ikke burde være så vanskelig å få til er en buss som kjører kommunen rundt, helst mesteparten av dagen, og gjerne to busser som kjører i hver sin runderetning.

Tenk så flittig den kunne vært brukt, og tenk så hyggelig det hadde vært om den var gratis!

Hadde vi klart dette, hadde det nok gitt et kraftig løft på hvordan våre innbyggere trives, og gjort vår del av halvøya mer fristende for andre.

En idé til, som kunne være veldig hyggelig å få til nå frem mot en sammenslåing, er å etablere en ny festival, en folkefest for store og små, der vi i de tre kommunene kan bli kjent med hverandre, og som kan trekke besøkende utenfra som også kan bli kjent med oss og vår kommune.

Festival

En fjordfestival kanskje, med musikk, leker og opplevelser, god mat og inspirerende aktiviteter, moro for alle! Knyttet til sjøen, naturen vår, lokale produsenter og tilbydere, mm. Jeg tror et slikt arrangement kunne vært meget positivt for alle, en vinn-vinn situasjon.

Det er mye vi kan gjøre for å gjøre oss mer kjent og mer attraktive her på halvøya, og øke trivsel og tilfredshet - bedre samferdsel både internt og eksternt, tilrettelegging for etableringer og arbeidsplasser, bedret koordinering og samarbeid med våre naboer og i regionen, styrket profil og markedsføring, bedret tilbud for våre unge, og at vi setter igang nå.

Vi her på halvøya trenger mere vinn-vinn nå, og mindre tap-tap.