Det var jo det vi sa, i 2013

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DEBATT:Hjemmesykepleien Nord skal flyttes til Filtvet helsetun. Det var vedtaket i 2013.

Grunnen var ifølge daværende kommunalsjef for helse og omsorg at Hurum kommune var i store økonomiske vanskeligheter. I RHA 12. oktober 2017 leser vi: Overforbruk og sykefravær bekymrer.

Store økonomiske problemer gjør at man finner det nødvendig å flytte hjemmesykepleien Nord nok en gang. Nå blir det flytting fra Filtvet til Sætre.

Denne gang skal man redde økonomien ved å gjøre det stikk motsatte av det som ble gjort i 2013. Hva er det Hurum kommune holder på med?

Hva skjedde i 2013, og hvorfor flyttet man hjemmesykepleien Nord til Filtvet i utgangspunktet?

Måtte spare

Hurum kommune ved kommunalsjefen skrev i RHA 14. februar 2013 at kommunen hadde store økonomiske problemer. Derfor ville de slå sammen basene for hjemmetjenesten på Filtvet Helsetun.

Dette ville gi en økonomisk innsparing på 300 000 kroner. Tallet kommer ved at stillingen som virksomhetsleder i Nord legges ned.

Dette var et latterlig lavt tall i denne sammenheng, og er også det eneste tallet det vises til.

Denne såkalte innsparingen kunne vært oppnådd med et pennestrøk uten å flytte oss én meter.

I et orienteringsmøte med de ansatte den gangen sa kommunalsjefen klart ifra at det fantens ingen annen løsning. Hun fastholdt også at de ville spare 300 000 kroner på det.

Vi tok da opp problemet med økt tidsbruk i bilene og økt kjørelengde. Kommunalsjefen svarte som følger: «I Hurum er avstandene så små at det ikke er noe tema».

De hadde ikke regnet på utgiftene

Vi fikk høre at det var satt ned en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på hvordan det praktisk skulle løses. Vi spurte om kommunen hadde regnet på utgiften. Det svarte kommunalsjefen et klart nei på. Vi formidlet da at det hadde Norsk Sykepleierforbund ved de tillitsvalgte gjort.

Økte utgifter på grunn av flere biler og lenger kjørevei ble beregnet til 650 000 kroner per år. Lengre tid i bilen for hver enkelt ansatte ville utgjøre minst 1,5 årsverk.

Bare disse to økte utgiftene er ganske mye mer enn det kommunen mente å spare ved flytting fra nord til sør.

De tillitsvalgte forfattet et brev som ble sendt til kommunalsjefen, virksomhetslederne og rådmannen. Gruppa sa her at de var kritiske til sammenslåing av hjemmetjenestene.

Alle forslag om å utrede alternativer ble avslått. Økte utgifter på grunn av kjørelengde og tidsbruk var ikke interessant å se på.

Ikke til å tro

Det var nesten ikke til å tro at kommunen ikke var interessert i å vurdere tapsbomben de fikk servert på sølvfat!

Kommunen nektet å forholde seg til våre fakta. Basen skulle flyttes for enhver pris selv om kostnadene var ukjente, og vedtaket et brudd på alle regler for medbestemmelse og demokrati p arbeidsplassen.

Virksomhetsleder på Filtvet Helsetun var ikke snauere en kommunalsjefen. Vi ble fortalt at når vi kom dit, ville behovet for vikarer bortfalle. Økte ressurser ville føre til at de faste ansatte selv ville klare å dekke opp vaktene ved fravær.

Sykefraværet økte

Som vi fryktet eksploderte sykefraværet etter flyttingen. Behovet for vikarer økte. De ekstra ressursene fantes ikke. Vi fikk også høre at organisasjonen ville blir mer robust som følge av flyttinga.

Her vil jeg la Sølvi Ermesjø i RHA 15. mars 2013 svare: «Påstanden om at vi vil få en mer robust tjeneste er like galt som alt det andre som påstås. Vår tjeneste vil blir mindre robust ved å flytte.

Vi ligger midt i smørøyet der brukerne bor. Reisetid fra Klokkarstua til Rørvik er om lag 11 minutter. Fra Filtvet vil responstida blir mye lenger. Arbeidspresset vil øke, vi vil ikke bli flere pleiere og vi blir mindre robuste».

I RHA 12. oktober 2017 står det om overforbruk og sykefravær. Pleie- og omsorg har problemer. Stort økonomisk underskudd og et sykefravær på 18 prosent. Elendighetsbeskrivelsen fortsetter.

Hjemmetjenesten Nord er hardt presset. De ansatte har for lang reisevei. Det er tragisk at det har blitt som det er blitt. Vi skulle aldri har endret på reiseveien.

Det er en liten samling av problemene som oppsto som følge av flyttingen. Men som den våkne leser allerede har sett, er disse beskrivelsene nærmest identiske med hva vi advarte mot i 2013.

Vi prøvde å stoppe galskapen, men ingen ville høre.

Jeg har tatt kontakt med flere politikere for å legge fram saken vår. Det var til liten hjelp. Jeg fikk til svar at alle hadde den informasjonen de trengte for å ta en avgjørelse. Noen flere innspill hadde de ikke interesse av.

Jeg trodde politikerne ville vite hva grasrota har å si.

Jeg må si at jeg er dypt skuffet over jobben som er gjort i denne saken fra ledelse i pleie- og omsorg, administrasjonen, kommunalsjefen og politikerne. Arbeidet deres står til stryk!

Har formålet vært å slakte?

Hva er det da som har skjedd som har ført kommunen ut i dette uføret? Det kan se ut som at formålet har vært å slakte hjemmesykepleien Nord. Det var en kjempetabbe.

Å flytte til Sætre derimot er absolutt et skritt i riktig retning. Men geografisk er ikke plasseringen som god som den var da basen var på Klokkarstua Helsetun.

En ting er de som skal jobbe i Sætre. En annen ting er det når man skal til Kana eller Rødtangen. Avstanden fra Sætre er om lag 2,5 mil. Skal det fungere er det to løsninger. Enten må hjemmesykepleien Sør flytte grensene sine mot Nord, eller så må Nord få tilført ekstra ressurser både i form av penger og folk.

Gjør dere ikke det, så sier jeg bare ... Godt nytt år.

Steinar Andersen, pensjonist og tidligere ansatt i Hjemmesykepleien Nord

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags