Friluftsliv for alle utjevner forskjeller, men Høyre kutter

Av
DEL

DEBATT: I Norge kan vi ikke være bekjent av å ha store sosiale helseforskjeller. Ett av de viktigste virkemidlene vi har for å bedre folkehelsa og utjevne helseforskjellene, er å satse på fysisk aktivitet gjennom friluftsliv. Derfor er det komplett uforståelig at høyreregjeringen kutter i bevilgningene til friluftsliv i statsbudsjettet.

Satser på friluftsliv - for så å kutte

Så sent som i juli lanserte regjeringen en handlingsplan for friluftsliv. Den signaliserte en satsing på friluftsliv som virkemiddel for å bedre folkehelsa.

Her planlegges det en stor skytehall 

Men i statsbudsjettet for 2019 fikk vi fasiten: her har satsing blitt til kutt. Ikke bare er hukommelsen kort, men regjeringen har nok en gang vist at de ikke er i stand til å la handling følge ord. Friluftslivet får et kutt på opp mot 5 millioner kroner, noe som står i grell kontrast til handlingsplanen.

Kuttene rammer først og fremst tiltak i statlig sikrede friluftsområder, som skal gi tilgang på naturområder hvor folk kan gå tur og drive annet friluftsliv.

Det kuttes også i bevilgninger til frivillige organisasjoner som Den Norske Turistforening, Forbundet Kysten og Norges Jeger- og fiskerforbund. Videre kuttes det i tilskuddsordninger som skal sikre fiske i vassdrag.

Grønne lunger i nærmiljøet

Stortingets vedtak om at det skal innføres en times fysisk aktivitet daglig i skolen, blir også motarbeidet i budsjettet. Når vi vet hvor viktig fysisk aktivitet er både for å forebygge sykdom og å fremme læring, er dette sterkt beklagelig. Vi burde øke innsatsen for aktive, friske barn framfor å reparere dem som voksne.

Satsing på friluftsliv er en rimelig investering for å nå ut til brede grupper som ellers ikke er mye i aktivitet. Ni av ti personer oppgir friluftsliv som en aktivitet de driver med jevnlig. Friluftsliv er en lavterskelaktivitet for alle generasjoner, fra de yngste til de eldste.

De inviterer til topptur i høstmørke 

Å gå en tur krever verken penger eller utstyr. Dessuten er naturen en viktig kilde for trivsel og rekreasjon, som gjør godt for både den psykiske og fysiske helsa.

Derfor er det viktig å ta vare på grønne lunger i nærmiljøet der folk beveger seg, å sikre folk tilgang til skog, sjø og fjell – og ikke minst å ta vare på ildsjelene som legger til rette for friluftsaktiviteter gjennom frivillig arbeid. Da må vi styrke friluftslivet – ikke kutte.

Oldtidsmarsjen i Røyken Søndagstur fra fjord til fjord 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags