Gå til sidens hovedinnhold

Fra en bekymret huring

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For fire år siden var vi så utrolig heldige at vi fikk kjøpt en eiendom i Nordstrandveien på Filtvet med egen strand. Vi ble umiddelbart så betatt av eiendommen, Filtvet og Hurum, at vi meldte utflytting til Hurum. Vi ville bo og bidra som skatteytere i denne kommunen.

De siste fire årene har vi brukt all tid og masse penger på å renovere det gamle sveitserhuset (som bl.a. hadde husmorvinduer og eternitplater som kledning) og sette eiendommen i stand. Alle detaljer ble utført i samsvar med de strenge vernebestemmelsene i Nordstrandveien. Og det er bra, bare på den måten kan vi bevare den sjarmerende gamle bebyggelsen på Filtvet, til egen og felleskapets beste.

Hurums strandsoneprosjekt

Vi var kjent med at Hurum kommune hadde et strandsoneprosjekt som skulle sikre at de fine strandområdene ble bevart til fellesskapets beste og ikke bli ytterligere privatisert. Dette gav oss en trygghetsfølelse for at Hurum kommune så framover og ville sikre kommunens sjøområder både for oss som bor her og besøkende. Vår plan er at her skal barnebarna lære å svømme, fiske og ro i trygge omgivelser.

Les også: Det koker på Filtvetstranda

Det er også hyggelig å ha Villa Malla i nærheten, dit har vi gått med gjester og for litt god mat. Det er hyggelig å se hva Sonja Lee har fått til med stedet, selv om Villa Malla også medfører støy og en forferdelig biltrafikk i Nordstrandveien hele sommeren.

Sonja Lees planer

For to år siden ble vi tilfeldigvis klar over at Sonja Lee arbeidet med planer om en kraftig utvidelse av sitt bryggeanlegg utenfor vår og naboenes strand uten å ta noen kontakt med oss. Den nåværende båthavna til Villa Malla, som for øvrig er ulovlig oppført, legger allerede beslag på områder hvor vi etter strandretten har rett til bading, forankring av båter og fiske med garn og annen redskap.

Utvidelsen av bryggeanlegget inn mot våre strandeiendommer er i strid med våre rettigheter og reduserer våre bruksmuligheter. Det ligger i dag fire ulovlige bøyer fra Villa Malla rett utenfor hos oss som det koster 50 kr timen å bruke. Disse forhindrer at vi kan ha gjester som ankrer opp og skaper problemer for garnfiske. Utvidelsen av flytebrygger og fortøyningsbøyer vil tillate enda større trafikk og legge beslag på områder hvor vi ønsker å bade, fiske, fortøye våre båter.

Farlig badeliv

Det er allerede stor trafikk av båter rundt Villa Malla i ferieukene, ikke minst en omfattende trafikk av vannskutere fra Villa Mallas utleievirksomhet, som kjører i ulovlig stor hastighet svært nær land. Hvis disse planene blir tillatt er det slutt på at barna kan bade og ro utenfor våre eiendommer. Også for oss voksne blir det lite attraktivt å bade omgitt av båter og vannskutere. I tillegg kommer søppel flytende i vannet som båtgjestene til Villa Malla kaster fra seg. Den lille fellesstranda vi Filtvetbeboere har innerst i bukta ved moloen vil bli helt inneklemt, lite attraktiv og direkte farlig å bade fra.

Planforslaget behandles tirsdag

På Planutvalgets møte på tirsdag skal Villa Mallas planforslag behandles. Rådmannen har innstilt på å overkjøre oss som bor i Nordstrandveien og la de kommersielle interessene styre utviklingen på Filtvet. Dette har skapt stor bekymring blant oss som bor her. Planutvalget har på tirsdag mulighet til å følge opp de gode intensjonene fra strandprosjektet med å unngå ytterligere privatisering av strandsonen og ivareta interessene til oss som bor på Filtvet.

Les også: Rådmannen er positiv til utvidelse av gjestehavn

Da vil Planutvalget også sikre artsmangfoldet i sjøen utenfor Nordstrandveien, her er det bl.a. både hummer og ærfugl som er rødlistearter, og ta hensyn til det vakre Fyret og den gamle sjarmerende bebyggelsen som vi alle er så glade i.

Og vi kan legge bort bekymringene og få tilbake troen på at Hurum er en kommune som tar hensyn til beboerne og ønsker at vi skal kunne leve det gode livet Filtvet byr på. Og ikke la kommersielle interesser overta styringen.

Kommentarer til denne saken