Ernæring og sunn mat for pasienter på rehabiliterings eller sykehjemsopphold stod på dagsorden i Asker kommunestyre den 12. juni.

Dessverre kom denne viktige saken opp som siste punkt på dagens agenda.

Saken ble derfor ikke debattert blant politikerne, og kun interpellanten og ordføreren hadde ordet.

Underernæring er et økende samfunnsproblem

Dette temaet er et svært viktig sak for Pensjonistpartiet og de er en sak vi vil følge godt med i den nye Asker kommune. Pensjonistpartiet vil derfor sterkt hevde at institusjoner såvel som eldre som bor hjemme under tilsyn, må få daglig tilgang til ernæringsrik og sunn mat.

Det er et faktum at underernæring blant eldre er et økende samfunnsproblem og en unødvendig belastning for de som rammes.

Les også: Denne gjengen fikk pikniktur i gave

Gapet mellom utgifter til velferd og inntekter på statsbudsjettene blir stadig større ettersom vi får en økende andel eldre i befolkningen. En god og human måte å sikre bedre bruk av helse- og omsorgsbudsjettene på, er å sørge for at den stadig flere eldre holder seg friske.

God og riktig ernæring er grunnleggende og et av de viktigste forebyggende tiltakene for å holde eldregruppen friske lengst mulig. Riktig ernæring er på linje med medisinsk behandling for å ivareta de eldres helse.

Raskere restitusjon

Utgiftene til matbudsjett på en institusjon kan lett spares inn igjen ved raskere restitusjon og mer selvhjulpne brukere. Det er god kommuneøkonomi.

Les også: Besøksvenn med pels

God og næringsriktig mat har en betydelig sosial og kulturell verdi som blir viktigere for mange som lever på institusjon enn det er for andre. Måltidene er et viktig sosialt samlingspunkt for pasienter som kanskje ikke leser eller ser på TV. Selv har jeg opplevd ved besøk på sykehjem at pasienter setter seg utenfor døren til matsalen lenge før tidspunktet før serveringen av mat starter.

Les også: Fullførte helsefagkonkurransen med glans

En av Pensjonistpartiets viktigste politiske oppgaver er å kjempe for at vedtatte lover og regler på sykehjem og institusjoner skal overholdes; det gjelder også sunn og ernæringsrik mat for vår seniorbefolkning

Ta kontakt med Kjell Sandanger 91571813 email: kjellsandanger@hotmail.com for ytterligere informasjon om vårt parti.