Er de styrende politikerne klar over hvilke boforhold eldregenerasjonen egentlig ønsker å ha i fremtiden? Har de et klart svar, og er vi i det hele tatt blitt spurt? Eller skal antatte gamle fordommer/oppfatninger fra de samme politikerne fortsatt tres nedover hodet på eldregenerasjonen under forskjellige påskudd?

Konservativ holdning

Denne konservative holdningen i samfunnet tyder dessverre på at gamle, velbrukte oppfatninger holder seg fremdeles noen år til, og at det vil bli bygget tradisjonelle sykehjem en stund fremover.

Nyere forskning viser at de fleste eldre ønsker å flytte inn i en moderne kommunal eller privat leilighet mens de fremdeles er friske og kan bo der til de får behov for 100 % pleie. Videre ønsker de å ha tilgang til friluft, gjerne egen hage eller friområde.

Mange ønsker også at det skal tilrettelegges for dyrehold med den gleden det gir eldre. Det å ha en hverdagsrutine som omfatter å kunne lage mat og handle selv kan gjøre dagene meningsfulle. Dette er alt sammen oppnåelig!

Fremtidens eldreboliger

Fremtidens eldreboliger må derfor bygges for å tilfredsstille dagens krav og behov.

Fremtiden må derfor være å bygge små fleksible leiligheter, hvor de eldre kan bo hele livet ut. La disse leilighetene bli integrert i nye boligprosjekter hvor flere alders-grupper kan bo, yngre personer, små familier, studenter og barnehager osv,

«Sykehjem»-begrepet må fjernes, og dette er en vei å gå. La det bli fremtidens boforhold for eldre, boforhold som på sikt kan bli små enheter hvor pleie og omsorg lett kan integreres.

Antall leiligheter kan variere fra 20 - 50 stk, pr. enhet. Alle grader av omsorgsbehov kan håndteres i leilighetene (kjøkken, sosialt samvær, i fellesrom, medisinsk hjelp osv.). I slike boligprosjektet bør det finnes servicefunksjoner med felles stue, medisinsk hjelp, fysioterapi, basseng, trimrom frisør, fortterapi osv.

Les også: Når demokratiet skaper politikerforakt...

Det kan nevnes at i Finland bygges det nå slike prosjekter der også vaktmester for små tjenester er inkludert. Dette må være noe av et grunnleggende basiskrav for fremtidens eldreboliger. IT-teknologien er i stadig utvikling innen e-helse og vil også være til stor hjelp for både pleietrengende og helsepersonell.

Generasjonenes hus

Asker Helse og Omsorgskomite besøkte Århus kommune vinteren 2018. Der er et stort boligprosjekt under bygging som Århus kommune er involvert i. Prosjektet har fått navnet «Generasjonenes hus», et fremtidsrettet prosjekt hvor man kan bo hele livet.

Beboerne som skal bo der er et tverrsnitt av befolkningen med hensyn til aldergrupper. Naboskap og bofellesskap. Prosjektet er som en by i byen. Små, idylliske gater og lokale torg gir plass til samvær om felles aktiviteter.

Les også: Ernæring og sunn mat

Det er også blitt plass til mange serviceinstitusjoner som bibliotek, felles kjøkken, vaskeri, sunnhetsklinikk, treningsfasiliteter og andre oppholdsrom.

Dette er drømmeforhold som alle kan leve med hele livet.

Kan vi ha forhåpninger om at studieturen til Danmark vil bære frukter også i de nye Asker.