Undertegnede bor på andre siden av fjorden, og var veldig skeptisk til bygging av Oslofjordtunnelen på 80 tallet. Det ga undertegnede uttrykk for i en artikkel i Akershus Amtstidene publisert 19. november 1985: «Fjordtunnelen et hasardspill med menneskeliv som innsats».

Ulykkessenarioer slo til

Der rettet undertegnede endel advarsler og antagelser om ulykkessenarioer som dessverre har slått til. Nå har en imidlertid mulighet til å treffe bedre tiltak på bakgrunn av hendelser, uttalelser fra vitenskapsfolk, fagpersoner og andre. Jeg vil referere til disse for de som måtte være interesserte. De kan GOOGLES fram.

Google: AMTA «Tunnelregnestykke som må sprekke». 18/4-2017, Og se hva en geolog hevder ang. fjordbunnen!

Les også: Brannsjef: - Oslofjordtunnelen er brannverstingen

Under forrige tunneldriving ble det oppdaget løsmasser som bevirket inntrengning av vann som ble frosset ned ved fryseteknikk, for deretter å støpe et kjempestort rør i en lengde på ca. 80 meter som trafikken går i den dag i dag.

I AMTA 12/2-2018 omtales en vanninntrenging på 2000 liter i minuttet. Jeg har lagt merke til at vegvesenets folk på høyeste plan IKKE omtaler neste tunnelprosjekt med begeistring og optimisme.

Broløsning

Når det ovenfor er nevnt tenker nok leserne at en broløsning bør vurderes, (i hvert fall ikke via Håøya). Google på: AMTA. Du må ha vært der. 22/5-2017, som er det beste innlegget jeg har lest. Opp gjennom årene har det versert flere planer om bro lenger sør. Dette ville jo dessverre ødelegge flere flotte naturlandskap, men er «kanskje» bedre enn å lappe på problemprosjektet fra 80 årene (Oslofjordtunnelen).

Les også: Tidligere veisjef har klaget avgjørelsen om nytt tunnelløp inn for ESA

Helse / ulykkes aspektet er ikke skikkelig ivaretatt i noen av tunnelene i vårt distrikt. En pensjonert sivilingeniør med bakgrunn som sjefs ingeniør i Statens vegvesen Ove Solheim nevner i AMTA 8 Mai 2017 at moderne motorveier vanligvis har en veiskulder på 3 meter til høyre for høyre kjørefelt.

Dette bør sees på som et krav i tunneler. Det er ingen spøk å få motorstopp eller punktering der inne. Tenk for dere en minibuss eller annen buss på vei til fotballkamp full av ungdommer som får en slik stopp.

Jeg vil fortelle litt om alvoret fra en selvopplevd ulykke på en meget trafikkert vei. Google på: «Har bilistene og veiplanleggerne nok respekt for ulykkesrisikoen?» av undertegnede I AMTA 1/3-2018 (artikkelens første del.

Når du har lest den, tenkes kanskje at vi har mye mindre trafikk enn nevnt i den artikkelen, sant nok!! Men på en 4 av 8 felts vei har bilistene 4 kjørefelt til unna manøvrering ved en «break-down» hos oss har vi ingen på en tofeltsvei når vi har møtende trafikk, hvor en kan svinge unna.

Les også: Samferdselsdepartementet: – Vi ser kun på nytt tunnelløp

Sikkerhet

På 4 felts vei har vi kanskje ett ekstra men der er trafikken tilsvarende høyere. Derfor bør et 3 meters havarifelt anlegges, spesielt i tunneler, hvor det ikke er noe «jorde» å rømme til som nevnt i artikkelen AMTA 1/3-2018.

Et råd ved tunnelulykke: 1: slå på nødblinker. 2: ta med og på deg fluorescerende vest. 3: løp /gå ca. 50 meter videre i fartsretning. 4: ring 112 og nødetater. (Glem trekanten, tenk deg å stå på hode ned i bagasjerommet for å ta den fram og kanskje bli påkjørt/ihjelkjørt av en uoppmerksom eller ruset bilfører.)

Generelt! Det er fra flere hold antydet en døgntrafikk på 20.000 kjøretøyer. Spørsmålet blir, kan E18 og Drammens absorbere all den trafikken?

Det finnes på nettet flere tenkte veiplaner lenger sør på Hurumlandet. Slike løsninger ville helt eller delvis eliminere trafikkpresset på Drammen, siden sydgående og vestgående og nordgående trafikk ville splittes og gå hver sin retning.

Det BØR også nevnes at tilknyttingen mellom RV23 og E6 i Akershus vil bli litt av en nøtt å knekke ved at to 4-felts veier skal knyttes sammen på et meget trangt område, for deretter gå inn i nye allerede høyt belastede tunneler.

Hypotetisk, men relevant

Denne HMS-uttalelse er ment som et hjelpemiddel i henhold til trafikksikkerhet, og holder fram situasjoner som kan virke hypotetiske men er ytterst relevante. En må heller ikke glemme den psykiske belastningen det ville være å ha en ufrivillig stopp i en lang tunnel.

Undertegnede beklager alle Google henvisningene, men de er nyttige for få et bilde problemstillingene.

Konklusjon! En kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd. Her er mange svake ledd!