Røyken kommune fremhever tidlig innsats, men rådmannen foreslår å kutte i det spesialpedagogiske tilbudet for barnehagebarn. Dette er Utdanningsforbundet Røyken sterkt kritisk til.

Innsparing i spesialpedagogisk hjelp

I kommunebudsjett for 2019, foreslår rådmannen en innsparing på midler til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Dette finner vi svært beklagelig, da det vil kunne medføre at barna ikke får det tilbudet som tilrådes dem fra PPT og som de har rett til og krav på. Det foreslås i stedet at barna kan få spesialpedagogisk opplæring i grupper.

I § 19 i barnehagelovens andre ledd, står det: «…Formålet med spesialpedagogisk hjelp er blant annet …. gjøre barnet bedre rustet til å starte på skolen og at barnet får nødvendig hjelp, slik at barnets vansker blir avhjulpet på et tidlig tidspunkt…» Dette vil ikke skje i tilstrekkelig grad hvis hjelpen reduseres.

Rådmannen skriver i sin begrunnelse for nedskjæringen, at man med ny bemanningsnorm i barnehagen, har styrket voksentettheten, og at det dermed er flere voksne til å kompensere for den reduksjonen man tenker å gjøre.

Gir med den ene hånden og tar med den andre

Dette er et argument som overrasker oss! Økt bemanningsnorm gjelder det ordinære tilbudet i barnehagen. Den skal sørge for en minimumsbemanning. Dersom deler av det spesialpedagogiske tilbudet skal dekkes innenfor grunnbemanningen, vil det gå utover tilbudet til alle barna.

Hensikten med den nye bemanningsnormen var å gjøre barnehagen mer robust. Dette er å gi med den ene hånden, og ta med den andre. Slik kan vi ikke ha det! Det foreslås dessuten at barna som trenger spesialpedagogisk hjelp, i større grad skal få dette i grupper.

Barnehagens spesialpedagoger har imidlertid erfart at barn med store fysiske funksjonshemminger, ikke nødvendigvis har utbytte av å være i gruppe med barn som for eksempel har utagerende atferd. Det samme vil gjelde når aldersforskjellen mellom barna er stor.

Billigere å forebygge enn å reparere

Dersom Røyken kommune mener at tidlig innsats er viktig og at barn har rett til hjelp når behovet avdekkes, mener Utdanningsforbundet det blir galt å kutte i et allerede stramt tilbud.

Barn har etter loven krav på hjelp når behovet for hjelp avdekkes. Dersom denne hjelpen ikke er god nok i barnehagen, vil behovet for hjelp forplante seg oppover i barnas skolegang og senere i livet.

Vi vet at det er billigere å forebygge enn å reparere, at hjelpen fungerer best når den kommer tidlig. Utdanningsforbundet Røyken ber derfor politikerne om å tenke seg godt om og gjøre et klokt og framtidsrettet vedtak i denne saken.

På vegne av Utdanningsforbundet Røyken