Gå til sidens hovedinnhold

Avklaring om familiebarnehager

Artikkelen er over 5 år gammel

Kommunestyrets vedtatte planer skal ikke være ment for skrivebordsskuffen, men være sentrale veiledere for kommunestyrets beslutninger. Kommunestyret har per nå ikke en felles forståelse for strategiplanen for barnehage, og dette fører til uryddige beslutninger. Røyken SV mener forståelsen av strategiplanen må avklares, deriblant forholdet mellom antallet offentlige og private barnehager, prinsipielle standpunkt til familiebarnehager og nærheten til kollektivknutepunkt. Siste bør muligens endres i retning av nærhet til boligområder, noe som gir kortere reisevei.

Les også: Ingen satsing på barnehagene

Oppvekstutvalget har i møtet 4.5 omforent bedt om en justering av strategiplanen, før vi behandler flere saker om familiebarnehager. Røyken SV ser mange positive elementer med familiebarnehager. For mange foreldre vil en liten og nær barnehage gi større grad av trygghet, men dette må balanseres opp mot hensynet til forsvarlig bemanning, pedagogisk kvalitet og behovet i kommunen. Røyken SV er glad for at det nå ryddes opp i uklarheter.

Anders Nordmo

Gruppeleder, Røyken SV

Kommentarer til denne saken