Det er mandag morgen, jeg åpner porten til barnehagen og går inn for å levere barna mine. Ingen voksne i garderoben. Etter å ha gått rundt en stund finner vi en voksen, hun hjelper et annet barn å gå på do. Hun ser sliten ut, men klarer likevel å smile til oss, «Jeg kommer snart», roper hun.

Det går 22 barn på avdelingen, men det er bare to ansatte til stede i dag, den tredje har meldt seg syk og barnehagen har ikke råd til og ansatte en vikar. Det er turdag for 4-åringen min så vi har tatt med tursekken hennes. Jeg får beskjed om at jeg kan ta sekken med hjem igjen, det blir ingen tur i dag, det er ikke nok voksne i barnehagen.

Noen uker før har vi fått beskjed at avslutningsovernatting for førskolegruppen har blitt avlyst i år. Vanligvis markeres avslutning for førskolegruppa i barnehagen med en overnatting i lavvo, men barnehagen har ikke økonomi til å gjennomføre dette i år.

Viktig å ha et fang å sitte på

Studier viser at det er viktig å ha nok voksne i barnehagene til å ta seg av barna. Barn som går i barnehager hvor det er mange barn per ansatt (fem barn eller mer per ansatt) viser mer aggressiv atferd, dårligere språkutvikling, og lavere sosial kompetanse sammenlignet med barn som går i barnehager hvor det er flere ansatte til stede (fra NOU rapporten «Til barnas beste»).

Det er viktig for barns trivsel at det er et tilstrekkelig antall voksne i barnehagen. Små barn er avhengig av voksne rundt dem som ser dem og kan hjelpe dem med små og store utfordringer. For å kunne skape et stimulerende læringsmiljø i barnehagen må det være nok voksne til stede for å ivareta barns behov for sikkerhet, mat og stell.

Uten tilstrekkelig bemanning er barnehagen ikke lenger et sted hvor barn utvikler seg, mestrer, og lærer men kun et sted hvor barn ‘oppbevares’. Voksentettheten i barnehagen er en av de viktigste faktorer for barns trivsel og læring i barnehagen. Ikke bare er det betryggende for et barn å ha en voksen i nærheten, forskning viser også at barn leker bedre og mer harmonisk mellom seg når det er flere voksne i barnehagene.

Voksentettheten i barnehager i Røyken

Barnehagen er en viktig arena for å kunne oppdage og hjelpe barn som strever, men da må det være nok voksnene i barnehagene til å se alle barna. I forhold til andre kommuner har Røyken kommune et meget lavt bemanningstall. Gjennomsnittlig har Røyken 6.9 barn per ansatt, det gjør at Røyken kommune ligger helt på bunn på en 420. plass (av totalt 423 kommuner) når det gjeler voksentettheten i barnehager.

Kommunestyret i Røyken er enige at det er viktig å prioritere barn, men sier også at det er vanskelig å gjøre noe med voksentettheten i Røykens barnehager fordi det er dyrt å ansette flere voksne. Jeg vil argumentere for at det er dyrere å ikke ansette flere barnehageassistenter og barnehagelærere i kommunen.

Forskning viser veldig klart at tidlig innsats i barnehage hjelper å forebygge skjevutvikling hos barn. Å investere tidlig i et barns liv sparer samfunnet for økonomiske og sosiale belastninger på lang sikt (Schweinhart, 1999). Å satse på forebygging og tidlig innsats koster penger, men det reduseres kommunes utgifter på sikt. Og hvor tidligere i livet man setter inn tiltak, desto større er den samfunnsøkonomiske nytten.

Les også: Er kommunepolitikere feige?

Det er med andre ord i barnehagene man må begynne. Og man må begynne med å øke voksentettheten, fordi ingen kartleggingsverktøy eller utdanning kan tas i bruk i barnehagen når det er for få voksne i barnehagen. Da er de ansatte travle nok med å ivareta barns behov for sikkerhet, mat og stell.

Arbeidsdagen er over, jeg går i barnehagen for å hente barna mine. Egentlig har jeg lyst å spørre de voksne hvordan dagen har vært, men den ene hjelper en to-åring å ta på støvler mens den andre er i kjøkkenet for å kutte frukt. I stedet vinker jeg raskt til dem og drar hjem.

Hjemme slår jeg opp RHA, på en av de første sidene står det en overskrift med teksten ‘Millionene renner inn i kommunekassa’, ved siden av artikkelen står det et bilde av kommunalsjef for økonomi, regnskap og lønn i Røyken kommune. Han smiler. Det gjorde ikke jeg.

Carolien Konijnenberg

Forelder