I RHA den 11. mai 2017, er det et to-siders oppslag om et flott foredrag av professor i helsepsykologi, Arne Holthe. Foredraget, som var i Sekkefabrikken 25. april 2017, var jeg til stede på. RHA hevder derfor feilaktig, at det kun var politikere fra AP til stede.

Les også: – Politikerne i Røyken vet for lite om barnehager

Foredraget til Holthe var godt underbygget med forskning, og ble fremført både med faglig tyngde, og på en underholdende måte. Hovedtrekkene, og det viktige budskapet han formidlet, var likevel kjent stoff. Røyken Høyre, og undertegnede, har lenge støttet og jobbet for tidlig innsats, forebygging, og det å ha barnehager, skoler og primærhelsetjenester med høy kvalitet.

At vi i Norge, i løpet av relativt få år, har bygget et barnehagetilbud som er tilgjengelig for alle barn, har gitt oss en uvurderlig samfunnsverdi. Høyre forstår absolutt betydningen av at barnehagene har høy kvalitet, og ansatte med riktig kompetanse. I budsjettene i 2016 og 2017, ble det bevilget midler for å øke pedagogtettheten i barnehagene.

Det er feil at Røykenhuset er favorisert, til ulempe for andre tjenester i helse- og oppvekstsektoren. Som politikere vil vi legge størst trykk på forebygging. Påstanden i RHA, om at politikere heller vil reparere enn å forebygge, er like feil som påstanden om at vi var fraværende på foredraget til Holthe.

Susanne Wist, Høyre