Åpent brev: Om ny bemanningsnorm i barnehagene

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DEBATT: Åpent brev til politikerne i Røyken kommune om ny bemanningsnorm i barnehagene

Bemanning i barnehagene er et tema som har fått stor plass i mediene den siste tiden. Mange mener regjeringens forslag til bemanningsnorm på langt nær er godt nok.

Opprør blant ansatte og foreldre

Det snakkes nå om et barnehageopprør blant ansatte i barnehagene. I media ser vi også tendenser til et foreldreopprør. Foreldre står fram i avisen og sier at de ikke vil sende barna sine i barnehagen slik det er nå.

Den nye rammeplanen har i sitt verdigrunnlag at barnehagen skal møte barnas behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Barnehagen skal sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet. Spesielt viktig er dette for barna som er sårbare og som trenger ekstra tett oppfølging og omsorg.

Det stilles store krav til innholdet i barnehagen og hva barnehagen skal bidra med i opplæringen av barna.

Les også: – Slå litt på stortromma

For liten kapasitet

Barnehagepersonell rundt om i landet er fortvilet fordi de ikke har kapasitet til å gi barna den omsorg, hjelp og støtte de trenger for å kunne utvikle seg, trives og ha det bra.

Det er på høy tid at det sies ifra! Det er gledelig å se at mange – foreldre, barnehagelærere og ledere – står sammen om å uttrykke at nok er nok. Personalet i barnehagen kan ikke bare møtes med en ny rammeplan, økte krav og forventninger uten at nødvendige forutsetninger er på plass.

Da blir tilbudet vi lover å gi til foreldre og barn, en løgn.

Les også: Nettverk for private barnehager velger konfrontasjon framfor dialog

«Det blir brannslukking overalt. Ingen tid til å sitte ned med barna, lære de/hjelpe de med å løse konflikter selv, observere hvordan de er i forskjellige situasjoner eller ta seg tid til å ha et barn på fanget i mer enn et halvt minutt.»

«Jeg fikk ikke fulgt opp noen av barna som ville leke med meg eller fortelle meg noe den dagen VI fikk ingen hjelp fra de andre avdelingene som hadde nok med sine barn.»

Sitatene er hentet fra Dagsavisen 27.3.18

Dette gjelder også i Røyken kommune

Også i Røyken kommune er disse problemstillingen i høyeste grad aktuelle.

Personalet i barnehagene i Røyken kjenner godt igjen forholdene det pekes på.

Denne vanskelige situasjonen var grunnen til at Utdanningsforbundet i Røyken før jul gjennomførte en undersøkelse i noen barnehager i Røyken. Vi ønsket å kartlegge bemanningstettheten, dvs. hvor mange barn og hvor mange voksne som var tilstede på en avdeling time for time gjennom hele åpningstiden på 10 timer.

Det vi ønsket å finne ut, var hvor mange timer pr dag det er en grunnbemanning med 1 voksen pr. 6 barn over 3 år og 1 voksen pr. 3 barn under 3 år. Denne bemanningsnorm gir ifølge forskning (jfr. Øie utvalgets rapport, 2012) grunnlag for god kvalitet i barnehagen.

Les også: Nettverk for private barnehager velger konfrontasjon framfor dialog

Regjeringen foreslår for Stortinget at normen skal bli gjeldene i hele landet fra 1.8.18. Utdanningsforbundet mener likevel at den ikke er god nok. Normen tar ikke høyde for at barnehagenes åpningstid er 10 timer pr dag og at personalet innenfor denne tiden skal avvikle pauser, plantid og møter.

Når dette gjennomføres i dag, reduseres bemanningen på avdelingene, ofte til under det som er anbefalt.

Bra med bemanningsnorm, men den er ikke god nok

Resultatet vi fikk gjennom denne undersøkelsen, bekreftet det inntrykket vi hadde. Personalet i barnehagene registrerte bemanningstettheten hver dag i tre uker. Det viste seg at det kun var få dager med tilstrekkelig bemanning på avdelingene gjennom hele dagen.

De fleste dagene var det bare nok voksne i 3-6 timer av åpningstiden på 10 t/dag.

Det viste seg også at det flere steder kunne se ut til å være nok å tilsette en person ekstra for å få til en god nok bemanning gjennom hele dagen. Vi mener det vil være en god investering for framtida.

Vi ønsker en bemanningsnorm for barnehagene velkommen, men mener at den som er foreslått, ikke er god nok. Det må være et minimumskrav at den nye normen for grunnbemanning må gjelde for hele dagen, ikke bare deler av dagen slik det er nå.

Les også: Betydningen av barnehager, og politikernes tilstedeværelse på foredrag av Arne Holthe

Det må være tilstrekkelig antall voksne pr. barn også når det avholdes pauser, planlegging og møter.

Barn kan ikke settes på dvale eller slås av. De er veldig tilstede 7 – 17!

Røyken må gå foran

Nå er det på tide at regjeringen får på plass en romslig bemanning som tar på alvor barns behov for trygghet, omsorg lek og læring gjennom hele dagen.

Vi oppfordrer også politikerne i Røyken til å sette seg godt inn i forholdene i barnehagene i kommunen og arbeide for å øke bemanningstettheten, slik at vi blir blant de beste i landet, ikke blant de dårligste, slik det er nå.

Røyken ønsker å være gode på oppvekst. Det må ikke bare vises med ord og blekk, men også gjennom vilje til handling!

Vi vet at gode barnehager er gode for barn.

Kom igjen, politikere! Sikre alle barn en god og trygg barnehagehverdag!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken