Gå til sidens hovedinnhold

Regionreformen - risikerer et dårligere tilbud

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 15. oktober leverer regjeringen en stortingsmelding om hvilke oppgaver de nye regionene skal få i kjølvannet av regionreformen. Hvis regjeringens ekspertutvalg får det som det vil, risikerer barn med spesialpedagogiske behov å få et dårligere tilbud.

Dårligere spesialpedagogikk

Et av utvalgets mange kontroversielle forslag er å legge ned Statped (den statlige tjenesten på det spesialpedagogiske området) og overføre ressurser og oppgaver til regionene. Statped har et særskilt ansvar for å gi råd og veiledning om barn og unge med sjeldne og sammensatte vansker.

På noen felt finnes kun et titalls brukere og en håndfull fagpersoner med spisskompetanse. Det er verken kostnadseffektivt eller realistisk at mindre enheter kan ha spisskompetanse på ethvert fagområde.

Synes du mobbing er greit?  

Det vil ikke hjelpe bare med ny organisering

Et samlet storting stilte seg i 2010 bak vedtaket om å opprette en statlig tjeneste på det spesialpedagogiske feltet. Etter få års drift foreslår nå et ekspertutvalg ledet av Terje P. Hagen å splitte opp Statped og flytte oppgavene ut til regionene.

Samtidig vil et ekspertutvalg ledet av Thomas Nordahl fragmentere Statped for å løse det samme problemet som lå til grunn for etableringen; mer hjelp til barna som trenger det.

Åpent brev: Om ny bemanningsnorm i barnehagene  

Vi trenger en organisering som ivaretar likeverdige og koordinerte tjenester i hele landet, samt flerfaglige og spisskompetente fagmiljøer som kan møte de barna som har behov for bistand i sin opplæringssituasjon. Vi må ikke tro at ny organisering løser alle utfordringer.

Kommentarer til denne saken