Gå til sidens hovedinnhold

Venstre bekjemper barnefattigdom

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge skal være et godt land å vokse opp i for alle barn. For Venstre er kampen mot barnefattigdom en av de viktigste liberale kampene for framtida. Å vokse opp i fattigdom gir barn færre muligheter i livet og gjør det vanskeligere å delta i fritidsaktiviteter, få venner i nærmiljøet og å skaffe seg en god utdannelse.

Oppleves tungt

Fattigdom oppleves ekstra tungt når «alle» rundt deg har god råd. I et land der mange har høye inntekter blir det også vanskeligere for de med dårlig råd å ta del i fellesskapene som er så viktige for oss alle, enten det er snakk om barnebursdager, SFO eller det lokale idrettslaget.

Venstre tar barnefattigdom på alvor. Derfor foreslår vår regjering i statsbudsjettet for 2019 en forsterket satsning mot barnefattigdom på til sammen 181 millioner kroner. Det betyr at vi nå vil bruke i underkant av 900 millioner kroner på målrettet bekjempelse av barnefattigdom.

Regjeringen trapper opp innsatsen på barnehage, trygg bolig, trygge og gode bomiljøer, ferie- og fritidsaktiviteter og tettere oppfølging av barn som risikerer å falle ut av skolen.

Vi må bruke de gode tidene til å løse de store utfordringene Norge står overfor. I Jeløyaplattformen pekte vi ut det å redusere fattigdom som en av disse utfordringene. Det vi legger frem i statsbudsjettet er målrettet oppfølging av det vi lovet.

Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ble endret med virkning fra 1. august 2018. Endringen er at inntektsgrensen for redusert betaling og gratis kjernetid er den samme – Kr. 533 500,- Det er barnets alder som avgjør rett til gratis kjernetid – 3, 4 og 5 år.

I Hurum er det for dette barnehageåret til nå gitt vedtak om redusert betaling til 5 ettåringer og det gitt vedtak om redusert foreldrebetaling /gratis kjernetid for 43 barn.

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet at ordningen med gratis kjernetid i barnehage blir utvidet til å gjelde toåringer fra 1. august 2019. For Hurum vil det gjelde for 7 av de barna som har vedtak dette barnehageåret.

Som vi ser, så er det mange barn i Hurum som omfattes av ordningen. Dersom vi på denne måten kan hjelpe disse 43 barna til å få en bedre start i livet, så er det verdt mye.

Foreldre må selv søke

Foreldre må selv søke om reduksjon i foreldrebetalingen, så vi vet ikke om alle som er berettiget reduksjon har søkt. Det er derfor viktig at familier blir gjort oppmerksomme på muligheten til å søke om redusert foreldrebetaling i barnehagen.

Dette tiltaket med gratis kjernetid vil bidra til økt barnehagebruk for familier med lav inntekt og bedre integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. For å finansiere dette foreslår regjeringen en økning i maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen på 50 kr fra 1. august 2019.

Bostøtte

Bostøtte skal hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å kunne bo trygt og godt. Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander ble styrket i 2016 ved at grensen for godkjente boutgifter ble hevet.

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen, som et ledd i kampen mot barnefattigdom, å styrke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander med ytterligere 60 mill. kroner.

Områdesatsingene er et viktig tiltak for å bidra til inkludering og likeverdige levekår i utsatte byområder. Regjeringen vil derfor fortsette å støtte dette samarbeidet med kommunene. Det foreslås en styrking på 40 millioner kroner, så satsningen til sammen blir på om lag 220 mill. kroner til Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim og Stavanger i 2019.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 20 mill. kroner til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom og 10 mill. til et pilotprosjekt for å dekke utgifter ved deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier. Her bør Hurum være frampå for om mulig å bli en del av pilotprosjektet.

For Venstre er det opplagt at barns bakgrunn ikke skal begrense deres muligheter for framtiden. Derfor er kampen mot barnefattigdom en av våre hjertesaker som vi gjennomfører i regjering.

Kommentarer til denne saken