RHA har i det siste belyst saker der NAV har bedt om uredigerte kontoutskrifter for en gitt periode for å godkjenne søknader om foreldrepenger og sykepenger. Både Jan Slåtto-Jensen og Håkon Ernst Øverland reagerer kraftig på dette.

– Det hadde vært fint å få vite begrunnelsen for at man må gi alle disse opplysningene om privat økonomi i tillegg, uttalte Øverland til RHA forrige uke.

Også Slåtto-Jensen hadde betenkeligheter rundt kravet når det gjaldt personvern:

– Jeg reagerer på det overformynderiet; at du skal blottlegge hele livet ditt fordi du søker pappapenger som du egentlig har rett på, sa han til RHA.

– Skal være relevant

Seksjonssjef ved seksjon for offentlige tjenester i Datatilsynet, Camilla Nervik, forklarer til RHA at det er personvernfaglig grunnleggende at man bare ber om det man trenger.

– Vi i Datatilsynet faller tilbake på de generelle bestemmelsene om at man bare skal innhente opplysninger som er nødvendig for formålet, sier Nervik, og legger til:

– Da sier personvernregelverket, eller GDPR, at informasjonen skal være adekvat, relevant og begrenset for det formålet.

Kan være formålstjenlig

Nervik understreker at selv om kontoutskrifter ikke inneholder særskilte (sensitive) opplysninger, står likevel følelsen av å utlevere privatlivet sitt veldig sterkt i møte med et slikt krav.

– Private kontoutskrifter er veldig beskrivende for livet. Jo mer inngripende kravet er, jo strengere vil man være på begrunnelsen for at det er nødvendig.

Nervik påpeker imidlertid at i enkelte tilfeller kan det være formålstjenlig å be om kontoutskrift. Et eksempel er søknad om nødhjelp, hvor man må gi en tilstrekkelig oversikt over sin privatøkonomi for å få rett til støtte.

– Da må du kunne dokumentere at du faktisk er uten penger. Så man kan ikke utelukke at det er legitimt å be om kontoutskrift i noen tilfeller, men det skal litt til fordi det oppleves som såpass inngripende å oppgi den informasjon, forklarer hun.

Bør vurdere sladding

Behovet for en begrunnelse er likevel ikke noe mindre i tilfeller hvor kontoutskrifter regnes som absolutt nødvendig informasjon.

– Det er opp til NAV å gi en begrunnelse for dette. Man skal bare finne seg i slike krav hvis det er i henhold til lov, sier Nervik, og legger til:

– Dersom det med legitime grunner innhentes kontoutskrift, bør det også vurderes om den det gjelder skal få mulighet til å sladde deler av utskriften. Det er lett å se for seg at formålet med behovet for å se kontoopplysninger ikke innebærer at man må se alle transaksjoner i detalj.

RHA har henvendt seg til NAV for å få en kommentar på dette, og spørre om hvorfor slik praksis foregår. NAVs presseavdeling har bekreftet at spørsmålene er mottatt, og har foreløpig svart overfor RHA at de trenger noe mer tid til å svare på dette.