Det er 70 00 kroner per meter. Veien går fra Rortunet til Bjerkåsmarka. I tillegg kommer veiutbyggingen fra Slemmestad sentrum og opp til Toern, som allerede har sprengt budsjettet. (Denne strekningen er riktignok et spleiseslag). Det blir sikkert finfint å kjøre denne kilometeren. Men så er det bare det:

I begge ender er det en propp. Der er gamleveiene sånn som de er i i dag.

Rundt tre minutter tok det å banke dette enstemmig gjennom i Formannskapet i Asker. Alt dette for at den storstilte utbyggingen i Slemmestad skal gjennomføres. For at rike utbyggere skal bli enda rikere. Vi skattebetalere er med på det «spleiselaget».

Denne kilometerlange veistrekninger får også sine konsekvenser utover pengebruken. Bensinstasjonen Cirkle K kommer til, etter spådommene, å bli nedlagt. Med det forsvinner 15-16 arbeidsplasser. Etter planene vil det bare bli en innkjørsel til stasjonen. Kommer man fra nord (Oslo) må man kjøre forbi stasjonen, kjøre rundt den planlagte rundkjøringa der veien fra Slemmestad sentrum kommer, tilbake til stasjonen, for så å kjøre ut og vende ved den også planlagte rundtkjøringa ved Eternitveien. Og så veien tilbake forbi bensinstasjonen man nettopp har vært innom.

Hvem gidder det når det finnes alternative bensinpåfyll i nærheten?

I Formannskapet spurte Håvard Vestgren (Høyre) om det var mulig for store kjøretøy å takle bare ei innkjøring til bensinstasjonen.

«Det skal være mulig etter det svaret jeg har fått», svarte saksbehandleren.

Spørsmålet blir:

Fra hvem har hun fått dette svaret? Verken eier eller driver av bensinstasjonen har blitt spurt. Det er jo de som sitter på svaret. En innkjørsel betyr at store kjøretøy, trailere og tankbiler må rygge. Dette er forbudt uten en medhjelper på bilen. Ingen i formannskapet reagerte på dette.

Hvis representantene i Formannskapet hadde orket å sjekke realitetene, ville de ha avslørt at saksbehandlerens svar var en rein bløff.

Fra kommunedirektøren er konklusjonen denne:

«Planen muliggjør at kommunen kan overholde sin del av avtalen om utviklingen i Slemmestad ved å bygge utvidelsen av Slemmestadveien. Planen er godt gjennomarbeidet og forankret i Viken fylkeskommune som veieier. Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas.»

«Ny» fylkesvei skaper hodebry: – Kan skape utfordringer for Cirkel K

Rundt tre minutter tok det altså at nesten en milliard av våre skattepenger skal brukes på dette «dårskapens prosjekt». Nå er det opp til kommunestyret å ta til vettet 4. april. For folk flest fortoner dette veiprosjektet seg som «høl i hue».