RHA løftet frem en problemstilling i sin avis torsdag 14., om bruk av fellesskapets midler i forbindelse med felles kommunestyremøte for Asker, Røyken og Hurum. Det var tirsdag den 5. februar at alle de tre kommunestyrene var innkalt til et felles kommunestyre.

For å finne rom til dette var det bestilt møterom og en enkel buffé middag på Vettre hotell. Totalkostnaden for dette kom på 238.000 kr, og det var denne kostnaden RHA satte søkelyset på.

Møtet som kostet 238 000 kroner: - Uholdbar bruk av skattebetalernes penger 

Demokratiet koster penger

Demokratiet koster penger men alternativet til demokrati er nok ikke bedre. Eller som Winston Churchill sa det: «Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene.» Men nettopp derfor er det også viktig at det reises spørsmål om hvordan pengene brukes. Takk til redaktøren i RHA som setter fokus på denne problemstillingen.

Det som imidlertid gjør saken spesiell og viktig å ta til diskusjon, er i første rekke innholdet og gjennomføringen av et slikt felles møte, hvor de 102 fremmøtte folkevalgte ble møtt med en seanse med ensrettet kommunikasjon fra administrasjonen, med hovedvekt på de nye innbyggertorgene og så å si ingen mulighet for påvirkning.

Vi var også så heldige av å bli gjestet av Akershus sin fylkesordfører Annette Solli, som etter alle værtegn også blir en sentral person inn mot Viken. Dette anskueliggjør hvorfor vi burde hatt muligheten til å kommet i dialog med alle de utfordringene nye Asker kommune står ovenfor, og som kan relateres til den nye fylkeskommunen spesielt med tanke på VGS, samferdsel og offentlig kommunikasjon.

Men møtet var ikke lagt opp til diskusjon eller innspill med tilbakemeldinger fra de folkevalgte på viktige spørsmål. Da er det betimelig å stille spørsmål ved ressursbruken.

Asker FrP mener at det kan være fornuftig å gjennomføre felles kommunestyremøter, men da må møte være fylt med reelt innhold og påvirkningsmuligheter slik at de folkevalgte kan bidra til den nye kommunen med innspill og grunnlag for vedtak.

Opposisjonspartiene mener de folkevalgte er satt på tilhørerbenken 

Avtanden mellom folkevalgte og innbygger kan fort bli stor

Når vi ser at den nye kommunen blir over 93000 innbyggere og med over 6000 ansatte, som skal styres av 55 folkevalgte, kan en fort se for seg at avstanden mellom innbyggere og folkevalgte blir stor.

Da sier det seg selv at det er en reell fare for at dette blir en administrativt styrt kommune, hvis de få folkevalgte ikke får nok innspill gjennom de nærdemokratiske ordninger som vi trodde det skulle legges opp til.

Fellesmøte med middag kostet 238 000 kroner: - Relevant og interessant, sier lederen av fellesnemnda 

Men personlig fikk jeg lære litt mer om hvordan innbyggertorgene var tenkt oppbygd og det jeg fikk høre skremmer meg. Der stod det viktige folk i administrasjonen og fortalte at her skulle vi lokalpolitikere at et skritt tilbake og til siden for å slippe innbyggerne frem. Her skulle det være nærmest en klubb for innbyggere i alle aldre, og som hadde lite med politikk å gjøre, men masse sosialt og hygge.

Og vi som hadde trodd at innbyggertorgene skulle bli en arena for lokaldemokratiske påvirkning og medborgerskap, hvor nettopp de representative folkevalgte skulle møte folket og innbyggerne skulle gis mulighet for å møte sine politikere for å styrke nærdemokratiet.

Det kan ikke være bra for vårt lokaldemokrati, hvis administrasjonen tar hele styringen, og et flertall må søkes og finnes i de lukkede rom.

Asker FrP hadde forventet mer av innholdet, når vi bruker en kvart million av skattebetalernes penger på en møtekveld.

Asker FrP vil fortsette arbeide med å økt kontakten mellom innbyggerne og de folkevalgte, og bidra til å styrke lokaldemokratiet.

Det er tydelig Asker FrP sitt lodd som et konservativt parti, å holde H litt i tømmene så det ikke tar helt av. Derfor trenger Nye Asker et sterkt FrP.

"Enkilde"-oppslag igjen