Da Per møtte Jesus: - Folk trodde jeg hadde tørnet

Av

- Vær velsignet i Jesu navn! Sett deg ned og spis! Per Haugan inviterte meg på frokost. 81 år gammel leder han en husmenighet i Røyken som har møter annenhver fredag. - Alle bidrar, sier han. - Sammen kan vi gi hverandre åndelig påfyll.