Conradi vil ha Slemmestadveien på Koronaliste: – Vil koste 161 millioner kroner og er svært velegnet

Ordfører Lene Conradi ønsker at utbedringer langs Slemmestadveien skal sendes ut på markedet for å holde hjulene i gang under Korona-pandemien, men pengene til prosjektet er ikke bevilget.