Conradi vil ha infosenter om Oslofjorden til kommunen: – Asker er det naturlige førstevalget

Asker-ordfører Lene Conradi (H) ønsker at det planlagte informasjons- og besøkssenteret for Oslofjorden skal ligge i Asker.

DEL

I forslaget til «Helhetlig plan for Oslofjorden» har Miljødirektoratet foreslått å opprette et informasjons- og besøkssenter. Hensikten er å øke kunnskapen om verdien av Oslofjorden i befolkningen.

Les også: Fartsgrensene på sjøen i Asker: Uoversiktlig og motstridende informasjon

– Vi mener Asker er det naturlige førstevalget for et besøks- og informasjonssenter for Oslofjorden, skriver Askers ordfører i et brev til Klima- og Miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Lengste kystlinje

Hun argumenterer blant annet med at Asker har den lengste kystlinjen av de 32 kommunene langs Oslofjorden.

– Den 17 mil lange kystlinjen gir livskvalitet for innbyggerne og krever en bærekraftig forvaltning som skal sikre livet og naturmangfoldet i og ved fjorden for framtidige generasjoner. Det ansvaret og den plikten har Asker kommune bekreftet og forsterket ved å legge FNs bærekraftsmål til grunn for alt vi gjør. Vår helt nylig vedtatte samfunnsdel i kommuneplanen er bygget opp rundt bærekraftsmålene, fortsetter hun i brevet til ministeren.

I støpeskjeen

Conradi skriver videre at Asker er lett tilgjengelig for store deler av befolkningen, er et av Norges tettest befolkede områder og har god infrastruktur.

– Et opplevelsessenter her vil være lett tilgjengelig for en stor del av befolkningen; skoleklasser og familier, privat og offentlig næringsliv, forvaltning og politikere.

PLANER: Slik ser noen av nye Askers planer ut for kysten.

PLANER: Slik ser noen av nye Askers planer ut for kysten. Foto:

Ordføreren mener at Asker allerede per dags dato har på plass bygg for å få til et besøkssenter, men trekker også fram Slemmestad og Tofte som steder som er under utvikling.

– Nye Slemmestad er i støpeskjeen og har både planer og plass til nye attraksjoner og aktiviteter som vil styrke målsettingen om å øke kunnskapen og engasjementet om Oslofjorden i befolkningen Oslofjordmuseet i Vollen er et mulig utgangspunkt for opplevelsene. Museet er en sterk formidler av kystkultur og et senter for pedagogisk formidling – både digitalt og fysisk, skriver Conradi.

Industri og miljøarbeid

Hun trekker fram at det på Tofte er etablert en næringspark, og har et av landets første lukkede skrogvaskeanlegg for fritidsbåter under etablering.

– Vi har landets første pilotanlegg i full drift i Vollen. Det erstatter bruk av forurensende bunnstoff, og er et viktig bidrag til å unngå spredning av mikroplast. Her er det planer om en større sirkulær næringspark i samarbeid med næringsklyngen No Waste! På Tofte finner vi også Maud, polarskuta til Roald Amundsen, skriver ordføreren.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken