Jeg har undersøkt med velferdsforvaltningen om hvordan tjenestene våre er organisert på Spikkestad omsorgsboliger, og hva en plass her innebærer med tanke på tjenester og bemanning. Nakling gjorde oss i sitt innlegg oppmerksomme på at Spikkestad omsorgsboliger har vært omtalt som sykehjem et sted på kommunens nettsider, men dette er altså en omsorgsbolig slik navnet tilsier. Vi har nå rettet opp denne feilen i teksten.

Det er riktig som Nakling skriver, at det på omsorgssenteret er sykepleier til stede på dagtid, men ikke kveld og helg. Tjenesten er derimot bemannet med helsepersonell som ved behov kontakter fastlege, legevakt eller sykepleier på Bråset bo- og omsorgssenter. Våre ansatte hjelper da beboerne med å få kontakt med rette instans.

I en omsorgsbolig har den enkelte beboer en egen leilighet. I det ligger det at beboerne kan ta ansvar for en del ting selv, og så fattes det vedtak om type og omfang av bistand, basert på vurderinger av den enkeltes behov. Når det gjelder måltider på Spikkestad omsorgsboliger, er det lagt opp til at beboerne selv kan ta ansvar for dette i sine leiligheter. Det er likevel mulig å kjøpe mat i kantinen, som er åpen mandag – fredag 09-15. Her er det fast personale som lager hjemmelaget mat. Beboerne kan kjøpe frokost, og middag, dessert, kaffe og kioskvarer. På lørdager er kantinen åpen for middag. De av beboerne som trenger hjelp med tilberedning av mat, får selvsagt bistand av personalet.

Einar Nakling er bekymret for de ansattes arbeidssituasjon ved Spikkestad omsorgsboliger. Det er kommunens ansvar å sørge for gode og forsvarlige tjenester, og arbeidsforhold, til enhver tid. Til tross for at de ansatte i helse- og omsorgssektoren har stått i en svært krevende situasjon under hele koronapandemien, er vi trygge på at både beboere og ansatte på Spikkestad omsorgsboliger har hatt forsvarlige og tilfredsstillende forhold.

Om det i perioder de siste årene har vært mer sykefravær enn normalt, er det kanskje ikke så rart med tanke på pandemien og konsekvenser av sykdom, symptomer og karantene hos ansatte og deres familier. På generelt grunnlag har det også vært behov for å omdisponere noe av kommunens personale for å få hjulene til å gå rundt under pandemien. Det er like fullt leit at Nakling opplever det som at kommunen har drevet rovdrift på sine ansatte. Jeg kan forsikre om at vi har god dialog med både ansatte, ledere og tillitsvalgte, og at en slik situasjon ville blitt tatt tak i. Til orientering har direktør for velferd vært involvert i besvarelsen av dette innlegget, og hun er dermed gjort kjent med innsenders bekymringer.

Les også: Åpent brev til ordføreren i Asker: Rovdrift på kommunalt ansatte

Det er all grunn til å berømme de ansatte, som i en meget krevende tid, står på, er fleksible og yter sitt beste for at pasienter, beboere og brukere skal få de tjenestene de trenger.

Takk til Einar Nakling for at han engasjerer seg i våre ansattes hverdag!