Conradi (H) vil se på hvorfor Hurum kommune ga grønt lys til utvidelse av båtanlegget på Rødtangen

Store deler av Sunnestranda på Rødtangen er mest sannsynlig ødelagt for all tid, og årsaken er ifølge Norconsult båtanlegget som sto ferdig i 2011. Nå varsler Asker-ordfører Lene Conradi (H) at hun vil se på hvilke vurderinger Hurum kommune gjorde i forbindelse med utvidelse av båtanlegget.