Byggesøknad: 10 000 kroner dyrere etter kommunesammenslåing

Sammenslåingen av Røyken, Hurum og Asker har ført til at det er blitt 10 000 kroner dyrere å søke om byggetillatelse.