Byggesaker: Riving av verkstedsbygg, utvidelse av stadion, bygging av fritidsbolig. Men også noen avslag

Kommunedirektøren i Asker har behandlet disse byggesakne på delegasjonsfullmakten de siste ukene: