Byggesaker i Asker - ny pipe etter brann, tilbygg til bolig og støttemurer

Her er noen av byggesakene som kommunedirektøren har behandlet de siste ukene.