Byggesaker i Asker: Ja til nye boliger, tilbygg, veranda og mye mer

Kommunedirektøren kan avgjøre byggesaker på delegasjonsfullmakten. Her er oversikten over en rekke av sakene som ble behandlet siste måned.