En personbil med to personer kjørte i stor hastighet inn i et vogntog som hadde fått stans på E18 ved Asker sentrum den 13. mai i fjor.

Rapporten fra havarikommisjonen er nå klar, og det viser seg at det var brudd i de fleksible bremseslangene mellom bil og tilhenger som førte til at traileren stanset.

Les også: Frontkollisjon på E134 ga utfordringer langs Spikkestadveien: – Tungtransporten lagde kaos i hele natt

Vil ha økt oppmerksomhet på ettersyn

Før nødetatene eller andre fikk stanset trafikken kjørte de to personene inn i vogntoget. Begge omkom.

– Undersøkelsen viste at slangen var en oljeslange som hadde flere skjøter, og at den ikke var godkjent for trykkluftssystemet. Tilhengeren var godkjent etter PKK ca. to uker før driftsstansen. Inspeksjon av at slanger er av godkjent type var ikke et kontrollpunkt, og det er heller ikke et vurderingspunkt om eventuelle skjøter er i strid med fabrikantens anvisning, skrives det i rapporten, før de fortsetter;

– Havarikommisjonen mener at verkstedbransjen og lastebileiere bør ha økt oppmerksomhet på regelmessig ettersyn og vedlikehold på slangeforbindelser i bremsesystemet mellom lastebil og tilhenger. Den årlige periodiske kjøretøykontrollen har også et forbedringspotensial, og det gis tre sikkerhetstilrådinger innen dette området, står det blant annet i havarikommisjonens rapport.

I tillegg til dette mener de også Statens vegvesen bør vurdere å øke bruken av overvåkningskamera og trafikkinformasjon, for å redusere ulykkesrisiko ved driftsstans og andre uforutsette hendelser på høytrafikkerte veier.