Stadig flere mener at det må bygges en bro over Oslofjorden, sist svarte et stort flertall blant velgerne i nye Asker i en meningsmåling at det må bygges en bro. De får følge av de ca 6000 som allerede har sagt ja til bro på FB, samt de store bruker-organisasjoner som NAF og Norges lastebileiers forening.

Det er heller ingen hemmelighet at Statens vegvesens opprinnelige forslag var bro.

"En ny bratt tunnel ved siden av den som ligger der kan ses på som et tilbygg"

Dette burde regjeringen forlengs ha fått med seg og ikke presset Statens vegvesen til å snu på sitt faglige råd og erstatte det med en ny bratt tunnel. Det samme gjelder EU som i 2005 vedtok klare regler om hvor bratt en tunnel skal være, men som setter disse til side med begrunnelsen at en ny bratt tunnel ved siden av den som ligger der kan ses på som et tilbygg. En underlig måte å tolke sitt regelverk på av EU.

Organisasjonen for bedre veier skal ha stor honnør for å ha brukt mye tid på å anke saken inn for EU systemet, der OBV har fremlagt solide og tydelige argumenter for en bro, uten å få gehør for saken av ESA. Da er det bare å håpe at regjeringen snur og hører på sine mange velgere som heller vil ha bro.

Det er noen få politikere i Røyken som tviholder på tunnelalternativet, deriblant høyreordføreren og Miljøpartiets Hanne Lisa Matt som sier at brotilhengerne jukser når vi ikke vil godta regjeringens forslag, for med brotilhengernes krav vil vi få en fire felts motorvei over Oslofjorden og da kan vi glemme og stemme på henne og MDG. Jeg tror ikke Matt helt har forstått konsekvensen av sin støtte til regjeringens forslag når bare 22 prosent av hennes egne velgere svarte at de vil ha en ny tunnel.

Inkonsekvente politikere

Nå er det også flere Røyken politikere som er inkonsekvente med hensyn til om de vil ha bro eller tunnel. Lederen av Røyken Venstre har uttrykt klare meninger for bro i avisen, men så får hun seg en jobb innenfor regjerings-administrasjonen og dermed godtar hun forslaget til regjeringen.

Det samme gjelder Frp som i kommunestyret gikk kraftig ut mot en tunnel de også, men så får lederen seg en jobb som statssekretær for kommunalministeren, dermed slutter også motstanden mot ny tunnel.

Det er beklagelig at vi har politikere som skifter mening på en slik måte, det undergraver velgernes tillit når de ikke evner å planlegge en god og tidsmessig forbindelse over Oslofjorden. Med en ny bratt tunnel har vi ingen garantier for at branner og uhell vil bli eliminert, og brukerne vil fortsatt måtte slite psykisk når de kjører ned i den bratte tunnelen.

Alliansen nei til bro over indre Oslofjord med få medlemmer, fortsetter å spre sine fantasifulle forslag om hva en bro vil koste og når den kan stå ferdig. Dette kalles ren desinformasjon og hører ikke hjemme i et demokrati.

E 18 og trygge lokalveier

Frp vil ha bro, mens statsråden fra samme parti bestiller tunnel. Paradoksalt?

Jordskjelv og forskere