I anledning det kommende kommunevalget har Toftes Framtid sendt et brev til alle partier med oppfordring om videresendelse til alle politikere som stiller til valg ved årets kommunevalg i Nye Asker.

Med dette brevet ønsker vi å få rede på hva politikerne mener om utvikling av framtidens Tofte, og spesielt hvordan de stiller seg til planene om ev. stort biodiesel produksjonsanlegg på Tofte.

Vi informerer også i brevet om hva Toftes Framtid står for og våre visjoner for framtiden.

På Toftes Framtid Facebook finner man brevet som er sendt politikerne og etter hvert vil også de svar vi får bli lagt ut der. Et resyme av svarene vil også bli publisert i RHA.

Svarene vi får, vi ev. ikke får, vil for mange ha stor betydning for hvordan man stemmer ved høstens valg.

Tofte - tiden for hjørnestensbedrifter er på hell

Tilsvar til Toftes Framtid om misbruk av 1. maitaler

Lierstranda blir fjordbyen – hva da med tømmerterminalen?

Hurum trenger ikke arbeidsplasser - vi kan jo pendle