Brannvesenet vil ha tilgang på system med personsensitive opplysninger: – Dette vil lette vårt arbeid

Asker og Bærum brann og redning IKS ønsker begrenset tilgang for enkelte av sine ansatte på et fagsystem som inneholder taushetsbelagt informasjon om sårbare grupper i Asker kommune.