Gå til sidens hovedinnhold

Brannvesenet skremt over utvikling: - Nær halvparten vasker, lader og tørker klær om natten

Tidlig varsling øker sjansen for at du og familien kommer dere ut i tide ved en brann. Derfor er det viktig at alle røykvarslerbatterier byttes minst én gang i året.

– Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. I tiden rundt Røykvarslerdagen som er i dag 1. desember, er vi i brannvesenet derfor ekstra opptatt av å fortelle hvor viktig det er å gjøre hjemmet sitt så brannsikkert som mulig, sier seksjonsleder Alexander Colle i seksjon bolig og innbygger i Asker og Bærum brann og redning. (ABBR)

Han mener det er en god idé å ha som vane å bytte ut alle røykvarslerbatterier denne dagen. Han understreker også viktigheten av at alle boliger og hytter skal ha røykvarslere, og at man må ha minst én varsler i hver etasje.

– Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, understreker Colle.

Mange vasker og lader om natten

For å avdekke kunnskap og holdninger til ulike brannforebyggende tema, har ABBR gjennomført spørreundersøkelser i 2018 og 2020, hos et representativt utvalg av befolkningen i Asker og Bærum.

Undersøkelsen viser at nærmere halvparten av de spurte bruker både oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel når de sover eller er ute av huset.

– Over seks av ti personer sier også at de lader mobiltelefonen om natten. Trenden ser dessuten ut til å være økende, sier Colle.

Den samme undersøkelsen viser i tillegg at én av fire ikke kjenner til hva minstekravet til røykvarslere er i en bolig.

– Dette gir oss grunn til å enda tydeligere poengtere hvor viktig det er med fungerende røykvarslere og tidlig varsling, påpeker Colle.

Test røykvarsleren

Test røykvarsleren ved å holde «test-knappen» inne noen sekunder. Røykvarsleren skal da begynne å pipe. Om den ikke gjør det, må du bytte batteri og gjenta testen, eventuelt kjøpe ny varsler. Hvis røykvarsleren gir fra seg korte pip, begynner batteriet begynner å bli dårlig. Da må du bytte batteriet med en gang.

– Bruk gjerne Røykvarslerdagen til å hjelpe noen som ikke klarer å teste eller bytte batteri selv. En ny røykvarsler kan også være en fin førjulsgave, sier Colle før han fortsetter:

– Vi anbefaler seriekoblede røykvarslere, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv, sier Colle.

Bør testes jevnlig

Røykvarslere bør normalt byttes ut etter åtte til ti år. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil og gi falske alarmer, fordi sensoren blir skitten eller støvete. I slike miljø vil levetiden til røykvarsleren være kortere.

– Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid, sier Colle som viser til nettsiden røykvarslerdagen.no hvor du ifølge ham finner nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.

Slik har du god brannvarslerdekning:

  • Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
  • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
  • Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når døren mellom rommene er lukket.
  • Har du en bolig med mange rom eller flere etasjer bør du ha seriekoblede røykvarslerne. Da piper alle varslerne samtidig ved brann.
  • Velg optisk røykvarsler. De fleste boligbranner starter som ulmebranner, og da er optiske røykvarslere best.
  • Det er forhandlerne som er ansvarlig for at røykvarslerne de selger er produsert i henhold til regelverket. Det du må sjekke er at varsleren er CE-merket.

Kommentarer til denne saken