Brannvernuka: – I år går brannverndagen digitalt

Det blir ingen åpen dag på brannstasjonene i brannvernuka slik vi kjenner den. I år har brannvesenet valgt å gjøre denne opplevelsen digital for alle.