Brannfakkelen fra Trond Røed (Frp) omkring Chemring Nobel sin plassering, som hindrer den utbyggingen på Sætre han gjerne skulle sett, det står kun for Røeds egen regning.

Hvem skal flytte? Chemring eller skolen? 

Frp tar avstand fra Trond Røeds resonnement

Temaet er ikke diskutert med de øvrige aktive Frp-politikere på Hurum, som tar avstand hans resonnement.

Vi kan henvise til Frp sitt partiprogram 2017-2021, sitat: «Forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser er avgjørende for å sikre økt verdiskapning i hele landet. Spesielt viktig er det å ivareta de områdene hvor vi har gode forutsetninger».

Trond Røed på ville veier 

Avanserte produkter fra Sætre ut i verden

Det er kanskje ukjent for mange i Sætre at man har en virksomhet som eksporterer avanserte produkter til alle verdens kontinenter.

Anerkjente høykvalitetsprodukter som anvendes til mange forskjellige formål innen forsvarsindustrien, olje- og gassindustrien, annen sprengstoffindustri, bilindustrien, og etter hvert romfartsindustrien. Man produserer også sprengstoff og myknere, som selges som råvarer til forskjellige industrier.

Sætre er bygget opp rundt Nitroglycerin Compagniet sin virksomhet på Engene, etablert «utenfor allfarsvei» i 1876. De seneste 50 årene også omtalt som «Dyno på Engene».

I alle disse 143 årene har det vært sammenhengende produksjon av energirike materialer.

De nye sprengstoffene, HMX (oktogen) og RDX, overtok fra 1968 etter nitroglyserin, dynamitt- og kruttproduksjon.

De kom etter avtaler mellom amerikanske og norske myndigheter. De er utgangspunkter for noen titalls sprengstoffvarianter.

Skivebom av Johan Andersen 

Kjent internasjonalt i bransjen

Både Chemring Nobel og Sætre er blitt internasjonalt kjent blant folk i bransjen. Fabrikken står fjellstøtt på egne ben og har god støtte blant Hurums politikere.

Hva den angår, bør man lytte til hva innbyggerne mener, om de nå egentlig vil ha en stor fortettning i Sætre. Det er ikke opplagt.

Personlig mener jeg at videre utviklingen nå bør bli mot Storsand og mot Mørkvann.

Og Orica har, inne på Dyno Engene, arealer som er godt egnet til næringsvirksomhet. Chemring Nobel står, med sin dyktige arbeidsstokk og avanserte teknologi, fjellstøtt på egne ben og ønskes fortsatt mange gode år!