Beredskapsleder: - Eksisterende vanntankbiler er ikke så godt utstyrt og innrettet for innsats i Oslofjordtunnelen

Med nye vifter som nå kan blåse brannrøyk mot Frogn, ligger det an til at Asker kan få et innsatsansvar ved brannhendelser i Oslofjordtunnelen. Men da må de først oppgradere noe av utstyret.