Monica Vee Bratlie etterlyser et større engasjement fra fylkesordfører både i forhold til buss og hurtigbåt-tilbudet i kommunen i en artikkel i Røyken og Hurum Avis 11.juli 2018.

Les også: –Savner større engasjement

Det skjer mye i Hurum for tiden, og kommunen er i utvikling. Hvorfor skal vi da ha en negativ utvikling i kollektivtilbudet? Spør Bratlie.

Antall avganger har økt

Det er ikke riktig at busstilbudet generelt i Hurum har negativ utvikling. Tvert i mot er busstilbudet mellom Sætre og Drammen blitt bedret de siste årene. Antall bussavganger i helgene er mer enn doblet og tilbudet på ukedagene er økt.

Her er det et godt kollektivtilbud. Det er kun mellom Verket og Sætre at tilbudet er redusert. Årsaken til det reduserte tilbudet på denne strekningen er at befolkningsgrunnlaget på Verket er lite og at befolkningen ikke bruker bussen. Linje 86 kjørte kun strekningen Åsheim – Sætre på helg.

Les også: Samferdselstopp: - Buss og tog er den framtidige løsningen

I januar 2015 var det 1,5 passasjer i gjennomsnitt på lørdager og under 1 i gjennomsnitt på søndager. Brakar reduserte tilbudet og gikk over til Brakar Fleks (bestillingslinjer som inngår i den ordinære kollektivtrafikken) på denne strekningen fordi det i snitt var få passasjerer på bussen.

Lite folk - mindre tilbud

Fylkeskommunen har begrenset med økonomi og må derfor prioritere et godt kollektivtilbud der det er stor befolkning og potensiale for å få flere reisende. Det betyr derfor at steder med liten befolkning og lite bruk av buss får et redusert kollektivtilbud. Det gjelder mange steder i Buskerud – ikke bare Hurum.

Det har ikke blitt gjort endringer i kollektivtilbudet på Hurum siste halvår. Likevel viser tall fra Brakar at det er 0,5 % færre som reiser med buss i Hurum i denne perioden enn tidligere. Dette i motsetning til omtrent hele Buskerud for øvrig, hvor det har vært en økning i antall busspassasjerer.

Brakar har ikke økt aktiviteten med over fire prosent i fylket, slik Bratlie skriver, men det er antall busspassasjerer som er økt med 4 % i snitt i fylket.

Les også: Venstre vil ha bussen tilbake gjennom tunnelen

Mølleveien

Fra høsten 2017 var det kun skolebussene som ble kjørt i Mølleveien. Årsaken var at vegvedlikeholdet var for dårlig langs denne kommunale vegen, og sjåførenes verneombud ønsket å stoppe all busstrafikk i Mølleveien. Norgesbuss og Brakar ble enige om å prioritere skolebussene slik at ulempene for skolebarn skulle bli minst mulig. Når kommunen har utbedret veien vil man igjen vurdere å sette i gang busstrafikken i Mølleveien.

Ordføreren bør derfor legge ressursene i å oppfordre innbyggerne i kommunen til å benytte busstilbudet, og utbedre infrastrukturen på kommunale veier.

Les også: Fellesnemnda: - Fossilfri hurtigbåt i framtiden skal også anløpe Sætre

Hurtigbåt

Når det gjelder hurtigbåt-tilbudet på Oslofjorden vedtok fylkestinget i juni 2018 at arbeidet med omlegging til utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden skal videreføres, og at test med økt frekvens bør realiseres så snart det er praktisk mulig å få satt inn en ekstra båt.

Det betinges at båten har nullutslipp og at det kommer bidrag fra kommuner og større utbyggere som vil dra nytte av tilbudet.

Fylkeskommunen har gjennomført en egen utredning på å utvide med anløpssted i Sætre. Konklusjonen er at anløpssted i Sætre vil medføre ca. 30 minutters lengre reisetid fra Aker brygge for passasjerer som skal til Vollen og Slemmestad.

Røyken og Asker kommuner har vesentlig større befolkning og befolkningsutvikling enn Hurum kommune, og det er derfor viktig at båttilbudet gjøres attraktivt for passasjerer fra Vollen og Slemmestad i første omgang. Dagens tilbud har god kapasitet og Bratlie bør derfor oppfordre pendlere fra Hurum til å benytte båttilbudet fra Slemmestad.