Samtidig med at politikerne roper varsku om manglende beslutningsgrunnlag og ber om mer tid, har man besluttet å framskynde saksbehandlingen, fra mai til 20. april. Motstanden i befolkningen er skyhøy.

Saken om Askerparken er spekket med usikkerhet og misforståelser. Mytene florerer.

Myte 1: Denne saken har pågått så lenge, at det er på høy tid med en avklaring. Fakta: Denne saken er helt ny, og ikke en forlengelse av saken politikerne hadde til behandling i 2017. I 2017 var det snakk om sentrumsutvikling med boliger, torg og næring på nedre del av Føyka. Nå er det snakk om ren boligutvikling i Askerparken. I 2017 var det snakk om å utvikle Drengsrud til idrett for hele Skiklubben. Nå er det snakk om å utvikle Asker fotball på Drengsrud. I 2017 skulle Askerparken være et offentlig rekreasjons- og lekeområde, der det ikke var tillatt å oppføre bygg i konflikt med områdets funksjon som parkområde. Nå har det kommet til at sentrumsbeboerne likevel ikke trenger dette rekreasjonsområdet.

Myte 2: Det er bred politisk enighet om dette. Fakta: Det var bred politisk forankring for den reguleringsplanen som ble vedtatt i 2017. Prosessen som nå pågår, styres mot en ny områderegulering for hele Føyka-Elvely-området, og har ikke utløst politisk enighet. I stedet råder forvirring og frustrasjon

Myte 3: Vi må bygge ned Askerparken for å ivareta sentrale føringer om knutepunktutvikling. Fakta: Knutepunktutvikling dreier seg om mer enn boligvekst rundt tog. Aktivitetsområder og grønne parkerer også en del av knutepunkt- og byutvikling. Boligveksten i sentrale Asker er allerede massiv, og langt over kommunens vedtatte skjema.

Myte 4: Elitefotballen er avhengig av en flytteprosess for å være bærekraftig. Fakta: Asker fotball har tidligere i prosessen avklart at de er fornøyd der de er i dag. En bærekraftig fotballsatsing vil trolig avhenge mer av sportslig utvikling enn hjemmebanens adresse.

Myte 5: Skiklubbens framtidige plassering på Føyka er avklart. Fakta: Området skiklubben eier er i dag regulert til bolig og næringsutvikling. Ikke til idrett. Med mindre kommunen bruker tvangsmakt, er Asker skiklubbs framtid på Føyka opp til klubbens medlemmer.

Myte 6: Kommunen kan enkelt tjene gode penger på å regulere Askerparken til boligformål. Fakta: Å sikre egne inntekter eller dekke tidligere økonomiske tap, er ikke blant formålene for kommunens utøvelse av reguleringsmyndighet, gitt i plan- og bygningsloven.

Myte 7: Å se framover, innebærer utelukkende at vi fortsetter å utrede en utbygging av Askerparken til boligformål. Fakta: Å se framover kan like godt innebære å se på saken helhetlig, i lys av den boligutbyggingen som allerede er i gang i sentrale Asker, kommunens egen plan for folkehelse, og eget ferske regelverk for salg av kommunal eiendom der friarealer ikke skal selges.

Nå må våre folkevalgte tørre å sette en fot i bakken. I det man setter i gang en arkitektkonkurranse så har man signalisert at boligutvikling trumfer behovet for grønne lunger.

Bordet fanger.