Gå til sidens hovedinnhold

Bordet fanger Askerparken

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samtidig med at politikerne roper varsku om manglende beslutningsgrunnlag og ber om mer tid, har man besluttet å framskynde saksbehandlingen, fra mai til 20. april. Motstanden i befolkningen er skyhøy.

Saken om Askerparken er spekket med usikkerhet og misforståelser. Mytene florerer.

Myte 1: Denne saken har pågått så lenge, at det er på høy tid med en avklaring. Fakta: Denne saken er helt ny, og ikke en forlengelse av saken politikerne hadde til behandling i 2017. I 2017 var det snakk om sentrumsutvikling med boliger, torg og næring på nedre del av Føyka. Nå er det snakk om ren boligutvikling i Askerparken. I 2017 var det snakk om å utvikle Drengsrud til idrett for hele Skiklubben. Nå er det snakk om å utvikle Asker fotball på Drengsrud. I 2017 skulle Askerparken være et offentlig rekreasjons- og lekeområde, der det ikke var tillatt å oppføre bygg i konflikt med områdets funksjon som parkområde. Nå har det kommet til at sentrumsbeboerne likevel ikke trenger dette rekreasjonsområdet.

Myte 2: Det er bred politisk enighet om dette. Fakta: Det var bred politisk forankring for den reguleringsplanen som ble vedtatt i 2017. Prosessen som nå pågår, styres mot en ny områderegulering for hele Føyka-Elvely-området, og har ikke utløst politisk enighet. I stedet råder forvirring og frustrasjon

Myte 3: Vi må bygge ned Askerparken for å ivareta sentrale føringer om knutepunktutvikling. Fakta: Knutepunktutvikling dreier seg om mer enn boligvekst rundt tog. Aktivitetsområder og grønne parkerer også en del av knutepunkt- og byutvikling. Boligveksten i sentrale Asker er allerede massiv, og langt over kommunens vedtatte skjema.

Myte 4: Elitefotballen er avhengig av en flytteprosess for å være bærekraftig. Fakta: Asker fotball har tidligere i prosessen avklart at de er fornøyd der de er i dag. En bærekraftig fotballsatsing vil trolig avhenge mer av sportslig utvikling enn hjemmebanens adresse.

Myte 5: Skiklubbens framtidige plassering på Føyka er avklart. Fakta: Området skiklubben eier er i dag regulert til bolig og næringsutvikling. Ikke til idrett. Med mindre kommunen bruker tvangsmakt, er Asker skiklubbs framtid på Føyka opp til klubbens medlemmer.

Myte 6: Kommunen kan enkelt tjene gode penger på å regulere Askerparken til boligformål. Fakta: Å sikre egne inntekter eller dekke tidligere økonomiske tap, er ikke blant formålene for kommunens utøvelse av reguleringsmyndighet, gitt i plan- og bygningsloven.

Myte 7: Å se framover, innebærer utelukkende at vi fortsetter å utrede en utbygging av Askerparken til boligformål. Fakta: Å se framover kan like godt innebære å se på saken helhetlig, i lys av den boligutbyggingen som allerede er i gang i sentrale Asker, kommunens egen plan for folkehelse, og eget ferske regelverk for salg av kommunal eiendom der friarealer ikke skal selges.

Nå må våre folkevalgte tørre å sette en fot i bakken. I det man setter i gang en arkitektkonkurranse så har man signalisert at boligutvikling trumfer behovet for grønne lunger.

Bordet fanger.

Kommentarer til denne saken