Omtrent slik kan man tolke Trond Røeds (FrP) og Marianne Arctanders (V) innlegg i RHA om egoistisk utdrivelse av onde ånder – dvs. arbeidsplasser – i Sætre.

Hvor har Røed fått disse meningsløse påstandene fra? Tror han at vi kan nedlegge 130 arbeidsplasser for at vi i framtiden skal leve av ensidige boligspekulasjoner og i enkelte tilfeller tvilsom entreprenørvirksomhet?

Vi må se oss tilbake

Vi bør heller kaste et blikk over skulderen og se oss tilbake ... kanskje helt tilbake til 1876? Den gang driftige menn og kvinner startet «industrieventyret» på Sætre!

De startet virksomheter som i snart 150 år har gitt trygge livsvilkår for Sætres innbyggere. De skapte sikre arbeidsplasser og stabile inntekter til kommunekassa. De skapte særdeles dyktige ingeniører og arbeidere som ble kjent langt utenfor landets grenser.

Bør vi ikke ta vare på denne livsstilen? Og om mulig videreutvikle den? Kanskje bygge opp en industripark omkring Chemrings produksjonsområde? Et område som i stor grad er med på å opprettholde en noenlunde balansert bebyggelse/beboelse i dagens Sætre.

Marianne Arctander på sin side beklager seg sterkt i RHA over Chemring Nobels tilstedeværelse i Sætre. Vel vitende om at hun med den slags negative uttalelser er med på å sette 130 sårt tiltrengte arbeidsplasser i fare!

Den riktige historien

Bedriften hindrer en videre utvikling av tettstedet, prediker Arctander. Samtidig forteller hun, litt unøyaktig, at det var den tidligere sprengstoffgiganten Dyno som sto for byggingen av kirken.

Den korrekte historien er at det var Nitroglyserinkompagniet og direktør Wettlesen som ga tomten til kirken. Fru Wettlesen ble en sterk pådriver for å få kirken bygget. Uten sprengstoffindustrien på Engene, ville det ikke blitt en kirke!

Arctanders fromme ønske om å «skape liv» på kirkebakken synes å være den viktigste begrunnelsen for å foreta en ytterligere fortetting av boliger på landbruksområdet mot kirken.

Sætre har utviklet seg til en soveby

Sætre har i det siste gjennomgått en meget sterk utbygging og fortetting med sovebypreg. Pensjonistpartiet har ikke unngått å observere at politikere i Hurum ønsker seg en pendlerbefolkning.

Med alle de ulemper det kan føre med seg, både i Sætre og ikke minst i Asker. Det gir store følger for bl.a. trivsel miljø og jordbruk. Med tap av et stort antall arbeidsplasser som den største negative faktor, blir den samlede effekten en tilnærmet krisesituasjon for tettstedet og hele storkommunen.

Pensjonistpartiet mener at det er viktig å beholde gode arbeidsplasser så lenge det ikke finnes reelle alternativer.

Arctanders mange hatter

Arctanders ene «kaninhatt» vil åpne for lett tjente penger for entreprenører. Her kan brorparten av utgiftene til infrastruktur veltes over på kommunen. Arctander trekker forskjellige «kaniner» opp av sine mange forskjellige «hatter», og disse kaninene gir ofte uttrykk for mye rart.

Den andre «kaninhatten» er politisk. Denne «hattesjongløren» er tilfeldigvis leder av Menighetsrådet! De forskjellige hattene brukes til å fremme og beskytte politiske kjepphester.

Representanten fra Venstre bør snarest kjøpe seg en hattenål for å holde samme hatten på hodet lenger enn en dag.

Arctander beskylder bedriften Chemring Nobel for på lite ansvarsfull måte å sette befolkningens liv og helse på spill. Hun forteller om livsfarlige droner, som med sprengstoff fra Engene utgjør det feigeste våpen som finnes! Hun mener også at bedriften utgjør en etisk utfordring for lokalsamfunnet. Utsagn som fortjener et eksplosivt svar.

Ros av samarbeid

Randi Sæthre Olsen er en dame som virkelig kan mye om sprengstoffabrikken på Engene. Som leder for Kongsdelenes kirkes venneforening vet hun det meste om kirken. Hun og vennegjengen kan ikke få fullrost samarbeidet med tidligere Dyno og nå Chemring Nobel.

Sistnevntes fagforening solgte nylig sin hytte og fordelte inntektene derfra til ideelle organisasjoner – deriblant Kongsdelenes kirkes venner. Vi vet alle at uten denne venneforeningens arbeid og innsatsvilje ville ikke kirken i dag ha eksistert.

Pensjonistpartiet vil gjerne påpeke at når det gjelder utbygging av Hurum og Sætre kan man tilby en mengde fantastiske ferdigregulerte tomter. Ingen er vel i tvil om det? Tenk bare på Storsandtoppen, som en gang ble kalt Hurums indrefilet.