Bor du her er du mest utsatt for strømbrudd

Antall strømbrudd varierer stort mellom kommunene i drammensdistriktet, det samme gjør omfanget av hvert strømbrudd.