Bøndenes bønn til Asker kommune: – Ikke bygg ned dyrket mark

– Nedbygging av dyrket mark, slik kommuneplanen nå legger opp til, vil få store negative konsekvenser for bøndene i Røyken sentrum og Spikkestad, mener Røyken Bondelag.