Asker kommunes politikere vedtar i disse dager kommunaldirektørens saksfremlegg for utbygging av 150 bilbasserte boliger sør for Røyken sentrum. Langt fra kollektivtrafikk, barnehager, skoler og butikker, altså et boligfelt som kun tilrettelegges for økt biltrafikk i Asker kommune.

Dette nye boligområdet vil i snitt generere 750 bevegelser av kjøretøy i eget nærområde pr dag (beregning basert på snitt på 5 bevegelser av biler pr/boenhet/pr/dag). Også denne ubyggingen vil gi et større trykk på veisystemene mot Slemmestad, Heggedal og Asker, lokalveier som allerede er tungt belastet med alt for stor trafikk Saksfremlegget beskriver en lite heldig avstand til kollektivtilbud, men, beskriver god tilrettelegging for biler og parkering, en merkelig tilrettelegging av bilbruk i strid med Asker kommune egen kommuneplan samfunnsdel.

Videre legges det positiv vekt på FNs bærekraftsmål i dette utbyggingsprosjektet, Asker kommunes beslutningstagere må kunne vurdere om bærekraftsmålene er sett under ett i kommunen i saksbehandlingen, og i lys av de ulemper andre boområder lider under av økende biltrafikk fra nye utbygginger i egen kommune, dette kan ikke sees å være vurdert.

Mot bærekratmålene og kommunens egne mål for fremtidig boligutbygging, vil i denne utbyggingen ikke kunne inkludere andre beboere enn de som kjører egen bil, er dette utbyggingsprosjektet et godt eksempel på et fremtidsrettet og moderne Asker kommune?