- Boligmarkedet vil få en oppsving, men det er færre tilsalgsplakater foreløpig

Fredrik Mørch Døviken i DNB Eiendom venter oppsving i boligmarkedet utover våren. - «Gamle Røyken og Hurum» er et marked som har høyere aktivitet mot sommeren, og vi er positive og forventer et stabilt marked, sier han.